mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Plagát „Stali sme sa nezmluvným poskytovateľom“ s manuálom pre lekára


Interná smernica (ambulancia)
Povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je informovať pacienta, s ktorými zdravotnými poisťovňami má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, aby pacient vedel, či môže rátať s tým, že za neho hradí zdravotné výkony jeho zdravotná poisťovňa. Pretrvávajúci nezáujem štátu na systémovom riešení problémov v zdravotníctve v poslednej dobe dotlačil mnohých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti k ukončeniu zmlúv, ktoré mali uzatvorené so zdravotnými poisťovňami. Ak sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti stane nezmluvným poskytovateľom, zdravotnú starostlivosť si bude u neho hradiť pacient sám. Táto situácia môže u pacientov prirodzene vyvolať nespokojnosť. Ako však pacientov informovať o tejto nepríjemnej skutočnosti a ako im vysvetliť dôvody, ktoré viedli k ukončeniu zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami? Na tento účel sme pre vás pripravili plagát „Stali sme sa nezmluvným poskytovateľom“, ktorý vám pomôže transparentne informovať pacientov o dôvodoch, pre ktoré ste sa stali nezmluvným poskytovateľom. K plagátu sme vytvorili aj manuál pre lekára, ktorý vám poskytne návod ako s plagátom pracovať a ako postupovať v danom prípade vo vzťahu k pacientom, ako s nimi danú situáciu odkomunikovať. V rámci manuálu sme sa zamerali aj na situácie, kedy pacient odmietne, aj napriek tomu, že sa stanete nezmluvným poskytovateľom, zaplatiť za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
 • Dátum aktualizácie:
  26.1.2023
 • Dátum revízie:
  26.1.2023
 • Typ dokumentu:
  Interná smernica (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie
Cena dokumentu zdarma pre registrovaných
alebo
Cena dokumentu zdarma so službou Ambulancia na kľúč