mediPRÁVNIK chráni už 1188 ambulancií a lekární.

Ekonomická pomoc v čase pandémie pre lekárne


Pracovnoprávna agenda (lekáreň)
Dopady pandémie majú okrem iného aj ekonomický charakter. Štát v tomto období ponúka čerpanie rôznych ekonomických stimulov. Avšak, tieto ekonomické stimuly môžu pokope pôsobiť, ako spleť nezrozumiteľného textu. Z tohto dôvodu, Vám prinášame manuál prvej pomoci, týkajúci sa ekonomických opatrení prijatých v súvislosti so zjemnením dôsledkov pandémie. Tento manuál prvej pomoci sme pripravili takým spôsobom, že sme starostlivo posúdili a vybrali tie ekonomické opatrenia, ktoré môžu byť vhodné práve pre Vašu lekáreň. Dokonca našim cieľom bolo nie len priniesť sumár a prehľad týchto ekonomických opatrení, ale priniesť Vám prvú pomoc v praktickom postupe, ako o túto pomoc žiadať a ktoré tlačivo vyplniť. V rámci prvej pomoci sa tak dozviete o podmienkach a postupe uplatnenia napríklad v prípade príspevku na mzdu zamestnancov, odkladu platby odvodov, odkladu splátok úveru, ochranu nájmu a mnoho ďalšieho. Materiál je určený výhradne len pre osoby oprávnené predpisovať lieky a osoby oprávnené vydávať lieky, nakoľko obsahuje reklamu na liek na predpis. Kúpou/stiahnutím dokumentu užívateľ potvrdzuje, že má takéto postavenie. Materiál je vypracovaný v súlade s právnym stavom platným a účinným k 5. júnu 2020.
 • Dátum aktualizácie:
  18.6.2020
 • Dátum revízie:
  18.6.2020
 • Typ dokumentu:
  Pracovnoprávna agenda (lekáreň)
 • Špecializácia:
  všetky lekárne

So službou Lekáreň na kľúč ušetríte 10 € s DPH.

Kúpiť dokument za 25 €
alebo
15 € v balíku Lekáreň na kľúč
od 19 € / mesačne