mediPRÁVNIK.sk

Interná smernica

Smernica o vybraných praktických postupoch zamestnancov pri zabezpečení pravosti liekov

V súvislosti s pravidlami pri overovaní pravosti liekov je potrebné uviesť zodpovednosť držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (lekáreň) dodržiavať povinnosti ustanovené osobitným predpisom, ktorým je nariadenie FMD. V prípade nedodržania pravidiel uvedených v nariadení FMD hrozí poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti (lekárni) sankcia vo výške od 500 eur do 25.000 eur. Lekáreň musí zabezpečiť implementáciu postupov pri overovaní pravosti vybraných liekov. Za týmto účelom bola vypracovaná smernica o postupe zamestnancov pri zabezpečení overovania pravosti liekov a postupe zamestnancov pri vybraných situáciách, ktorej obsah bol konzultovaný so ŠÚKL a SOOL. Smernica je koncipovaná tak, aby slúžila ako jednoduchý návod pre zamestnancov lekárne pri overovaní pravosti liekov a súčasne preukazuje splnenie povinnosti lekárne poučiť zamestnancov o nových pravidlách.
 • Dátum aktualizácie:
  1.7.2019
 • Dátum revízie:
  6.3.2019
 • Typ dokumentu:
  Interná smernica
 • Špecializácia:
  všetky lekárne
bez služby mediPRÁVNIK lekáreň
Cena dokumentu 49 € s DPH
So službou mediPRÁVNIK lekáreň ušetríte 29,80 € s DPH
so službou mediPRÁVNIK lekáreň
Cena dokumentu 19,20 € s DPH