mediPRÁVNIK.sk

Informovaný súhlas

Poučenie a informovaný súhlas – ambulantná infúzna liečba

Dokument obsahuje písomné poučenie pacienta o plánovanej infúznej liečbe, podáva informácie o výkone, dôvodoch výkonu a jeho účele, spôsobe podania, možných rizikách súvisiacich s výkonom, kontraindikáciách, ako aj rizikách pri odmietnutí infúznej liečby a možnosti alternatívnej liečby. Súčasťou dokumentu je aj informovaný súhlas pacienta, ktorý je nevyhnutnou súčasťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi, ako aj poučenie a písomné odmietnutie vykonania zdravotného výkonu.
 • Dátum aktualizácie:
  1.7.2018
 • Dátum revízie:
  1.7.2018
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie
bez služby mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 49 €
So službou mediPRÁVNIK ambulancia ušetríte 30 €
so službou mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 19 €
Chýba Vám dokument, ktorý potrebujete?