mediPRÁVNIK.sk

Od 1. júna 2019 platia pre ambulancie viaceré zmeny

Mgr. Katarína Tomková  4.6.2019

V posledných mesiacoch boli na parlamentnej pôde prijaté viaceré zmeny právnych predpisov, ktoré sa týkajú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nižšie uvádzame stručný súhrn najvýznamnejších zmien účinných od 1. júna 2019. Niektoré zmeny sa len veľmi okrajovo dotknú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, iné môžu mať výraznejší dopad. Vybraným zmenám a ich dopadom na prevádzku zdravotníckeho zariadenia sa budeme venovať s nasledujúcich článkoch počas najbližších týždňov. Ak by ste však mali otázky, pokojne využite službu právnik na telefóne.

Stručné zhrnutie najvýznamnejších zmien pre jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z.z.:

 • Upravuje sa definícia čo rozumieme pod poskytovaním zdravotnej starostlivosti a dopĺňa sa, že súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je aj preprava; súčasne sa špecifikuje, že pracovné činnosti pri preprave nemusia byť vykonávané zdravotníckymi pracovníkmi.
 • Upravuje sa definícia čo rozumieme pod neodkladnou zdravotnou starostlivosťou a dopĺňa sa, že neodkladná preprava je aj preprava osoby, ktorej zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas takejto prepravy; špecifikuje sa čo rozumieme pod neodkladnou prepravou letúnom.
 • Rozširuje sa vymedzenie, čo rozumieme pod prevenciou (populačný skríning, oportúnny skríning).
 • Veľmi dôležité: upravujú sa podmienky správne udeleného informovaného súhlasu a dopĺňa, že ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný zaznamenať v príslušnom elektronickom zdravotnom zázname v elektronickej zdravotnej knižke informáciu o tom, či:
  • bolo osobe poskytnuté poučenie,
  • osoba odmietla poučenie,
  • osoba udelila informovaný súhlas,
  • odmietla udeliť informovaný súhlas alebo
  • osoba informovaný súhlas odvolala.
 • Upravuje sa ustanovenie, kto je oprávnený poskytovať všeobecnú ambulantnú starostlivosť, a to buď poskytovateľom určený lekár alebo poskytovateľom určená sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou alebo praktická sestra.
 • Precizovalo sa ustanovenie týkajúce sa prepravy – kto ju vykonáva, aké sú jej podmienky na prepravu osôb a ďalšie.
 • Pribudla nová kompetencia pre Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou (dohľad sa vzťahuje aj na prepravu.
 • K osobám, ktorý sa sprístupňujú údaje zo zdravotnej dokumentácie pribudli osoby oprávnené na výkon klinického auditu na účely výkonu klinického auditu.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia obsahuje stručné zhrnutie najvýznamnejších zmien pre jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z.  Je možné konštatovať, že týchto zmien je neúrekom a týkajú sa najmä vydávania povolení zdravotníckych zariadeniam, pribudli nové typy ambulancii, povinnosti a bolo precizované rezidenčné štúdiu vrátane jeho podmienok.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia
(Počet prečítaní: 333)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame