mediPRÁVNIK.sk

Na telefónne číslo pacientov nepotrebujete súhlas so spracovaním osobných údajov

Michal Novák  10.4.2019

Určite ste sa pri výdaji liekov stretli so situáciou, keď si pacient prišiel vybrať predpísaný liek, ktorý ste nemali na sklade, ale bolo ho potrebné pre pacienta vyrobiť. Preto pacientovi ponúknete, že liek pripravíte a hneď ako bude k dispozícii ho budete informovať. Na tento účel si od pacienta vyžiadate telefonický kontakt. Potrebujete od pacienta získať súhlas so spracovaním osobných údajov? Čo na to všetko hovorí GDPR nariadenie a aké povinnosti vám v tejto súvislosti ukladá?

GDPR nariadenie stanovuje 6 právnych základov, podľa ktorých je možné spracúvať osobné údaje. Je možné ich spracúvať len na základe:

a) súhlasu so spracovaním osobných údajov,

b) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je váš pacient,

c) plnenie vašich zákonných povinností ako prevádzkovateľa,

d) ochrany životne dôležitých záujmov vášho pacienta, alebo inej fyzickej osoby,

e) plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

f) oprávnených záujmov vás ako prevádzkovateľa.

Kedy je potrebné získať súhlas so spracovaním osobných údajov?

Zjednodušene by sme mohli povedať, že súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné získať vtedy, keď nie je možné spracúvanie osobných údajov pacienta zaradiť pod iný právny základ uvedený vyššie.

Právny základ pri objednávke lieku

Pacient vás požiada, aby ste mu liek u vás vyrobili, a vy si od pacienta vyžiadate telefonický kontakt a následne, keď bude liek pripravený  ho budete kontaktovať, aby si liek prišiel vyzdvihnúť. Na spracúvanie osobných údajov sa podľa GDPR nevyžaduje súhlas so  spracovaním osobných údajov pretože tieto údaje budete spracúvať na základe plnenia zmluvy uzatvorenej medzi vami ako lekárňou a vašim pacientom. Preto neodporúčame v tomto prípade získavať od pacienta súhlas so spracovaním osobných údajov.

Povinnosť informovať pacienta

Ak sa rozhodnete od pacienta získať telefonický kontakt za účelom vybavenia objednávky, máte taktiež povinnosť pacientovi poskytnúť všetky informácie o spracúvaní jeho osobných údajov podľa GDPR nariadenia. Taktiež bude potrebné urobiť úpravu aj vo vašich záznamoch o spracovateľských činnostiach, ktoré musíte mať vypracované ako prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov. V tejto súvislosti sme pripravili poučenie pre pacientov, ktoré spĺňa všetky náležitosti podľa GDPR nariadenia, a ktorou si vaša lekáreň ako prevádzkovateľ splní poučovaciu povinnosť voči pacientovi a záznam o spracovateľských činnostiach v súlade s GDPR nariadením.

Dokument s názvom Informácie pre zákazníkov o spracovaní osobných údajov určený pre lekárne nájdete na linku: Informácie pre zákazníkov o spracovaní osobných údajov

Dokument s názvom Vzor záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa určený pre lekárne nájdete na linku: Vzor záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň sa dozviete aký postup v súvislosti s objednávkami pacientov odporúčame.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame