mediPRÁVNIK.sk

Lekári pozor – s organizátorom pohotovostí sa už možno ťažšie dohodnete

Peter Gabrik  29.1.2019

Od polovice minulého roku platí nová právna úprava pohotovostí. Tá sa snažila vylepšiť vypuklé problémy pri službách lekárov na pohotovostiach. Niečo sa podarilo, skrátil sa čas v službe, zvýšili sa odmeny. Veľa praktických vecí však nie je doriešených.

Zmyslom novej úpravy je, aby sa do služieb na pohotovosti vniesol prvok dobrovoľnosti. Aby slúžili hlavne tí lekári, ktorí majú záujem a lekári, ktorý sa cítia unavení alebo majú iné dôvody, aby do služby nastúpili len v nevyhnutných prípadoch.

Motivačné prvky pre organizátora pohotovosti zo zákona vypadli

Zákon prináša aj isté motivačné prvky, aby sa ako hlavná možnosť využívala dobrovoľná dohoda medzi organizátorom pohotovostí a lekármi. Motivačné prvky sú v tom, že ak sa strany nedohodnú, potom:

Lekár - ak sa lekár nedohodne a nie je vykrytá kompletne čas na pohotovosti, službu mu môže nariadiť Samosprávny kraj. V takom prípade sa však lekárovi kráti odmena o 25%, t.j. min. na hodinu dostane 9 eur.

Organizátor - ak sa organizátor nedohodne s lekármi tak, aby vykryl kompletne celý čas pohotovosti v danom mesiaci, v takom prípade sa mu mala odmena krátiť.

Ak organizátor nedokázal úplne zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v kalendárnom mesiaci, za ktorý mu patrí paušálna úhrada, v rozsahu

a) do 7 hodín nezabezpečenia, patrí mu paušálna úhrada znížená o 3 %,

b) viac ako 7 hodín a menej ako 49 hodín nezabezpečenia, patrí mu paušálna úhrada znížená o 3,5 % za každé začaté 4 hodiny nezabezpečenia poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby,

c) viac ako 49 hodín nezabezpečenia, patrí mu paušálna úhrada znížená o 75 %.

Toto ustanovenie však v zákone nebolo dlho, prakticky ihneď ho zákonodarca zo zákona dal preč. Preto ak sa organizátor nedohodne s lekármi, tí prídu do služby cez rozpis Samosprávneho kraja. Organizátor svoju odmenu nebude mať krátenú.

V tomto smere hodnotíme vypustenie krátenia odmeny pre organizátora za nesprávny krok. Jeho vypustením odpadol motivačný prvok na strane organizátora, aby sa dohodol. Môže tak by ťažšie zo strany lekárov vyrokovať si lepšie podmienky v zmluve. Napríklad môže vzniknúť situácia, že v zmluve bude formálna chyba, prípadne drobný problém, ktorý by si lekár želal odstrániť, dať naporiadok. Organizátor aj v takom prípade stratí motiváciu to urobiť. Môže vec postaviť tak, že ak nesúhlasiš, nepodpisuj, aj tak prídeš do služby cez Samosprávny kraj a ešte za menej peňazí.

Odporúčanie

Myslíme si, že by bolo správne motivačný prvok pre organizátorov vrátiť do zákona, aby boli strany v rokovaniach vyrovnané. Dovtedy odporúčame lekárom pri rokovaniach apelovať na organizátora aby konal čestne a eticky, aby sa snažil dodržať rovnocennosť zmluvných strán.

(Počet prečítaní: 320)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame