mediPRÁVNIK chráni už 1026 ambulancií a lekární.

Stiahnutie lieku CEFIMED z trhu

Mgr. Lenka Kavarniková   |   30.4.2021

Štátny ústav pre kontrolu liečiv na svojom webovom sídle zverejnil informáciu o stiahnutí CEFIMED 200 mg tbl flm 10x200 mg (blis.PVC/PA/Al/PVC/Al), kód ŠÚKL: 7204C, č. šarže: EXMTI0001B z trhu.

Liek CEFIMED sa používa na liečbu infekcií ucha, nosa, prínosových dutín, hrdla a ďalších spôsobených baktériami. Stiahnutie z trhu sa týka len konkrétnej vyššie uvedenej šarže daného lieku. Táto šarža sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Rozhodol o tom držiteľ registrácie z dôvodu zisteného nesúladu obalového materiálu so schválenou špecifikáciou fólie použitej v primárnom obale lieku. Stiahnutie lieku z trhu má preventívny charakter.

POVINNOSTI PRE LEKÁRNE A ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

V súvislosti so stiahnutím lieku bol vydaný aj metodický pokyn, podľa ktoré sú lekárne a zdravotnícke zariadenia povinné vrátiť nevydané balenia liekov distribučnej spoločnosti, od ktorej lieky nakúpili, a to najneskôr do 15.5.2021.

INFORMÁCIA O ONLINE DOSTUPNOSTI

Bližšie informácie sa dozviete na: https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/inspekcia/postregistracna-kontrola-kvality/oznamy-o-stiahnuti-liekov/stiahnutie-lieku-cefimed-z-trhu?page_id=5594