mediPRÁVNIK chráni už 906 ambulancií a lekární.

Rozšírená definícia zdravotníckeho pracovníka počas krízovej situácie

JUDr. Miriam Tipánová   |   4.9.2020

Národná rada Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní schválila novelu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá rozšírila definíciu zdravotníckeho pracovníka počas krízovej situácie o študenta, ktorý spĺňa podmienky. Novela nepriamo vymedzuje aj ich povinnosti.

ROZŠÍRENIE DEFINÍCIE LEN POČAS KRÍZOVEJ SITUÁCIE

Podľa novely sa za zdravotníckeho pracovníka len počas krízovej situácie považuje študent, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu (pracuje napr. na základe niektorej z dohôd) u poskytovateľa a je zároveň študentom:

a) doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej osem semestrov,

b) študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre, alebo

c) študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre.

POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI ŠTUDENTOM

Študenti, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky môžu odoberať biologický materiál osobe na zaistenie respiračného vírusového ochorenia a však za prítomnosti dohliadajúceho lekára, zdravotníckeho záchranára, sestry alebo praktickej sestry. To znamená, že túto činnosť nemôže vykonávať bez dohľadu uvedených zdravotníckych pracovníkoch.

Okrem odberu biologického materiálu môžu študenti poskytovať aj ošetrovateľskú starostlivosť v rozsahu, ktorý zodpovedá ich získaným teoretickým vedomostiam a praktickým zručnostiam, ktoré získali teoretickou a praktickou výučbou. Túto činnosť môžu vykonávať len pod dohľadom sestry (nie praktickej sestry).

Študent, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej desať semestrov, môže poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu, ktorý zodpovedá jeho získaným teoretickým vedomostiam a praktickým zručnostiam, ktoré získal teoretickou a praktickou výučbou. V tomto prípade keďže môže poskytovať zdravotnú starostlivosť, dohliadať na neho môže len lekár.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini (sekcia ambulancia alebo sekcia ambulancia aj lekáreň), Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete aké má povinnosti študent ako zdravotnícky pracovník počas krízovej situácie a či je potrebné, aby si zadovážil preukaz zdravotníckeho pracovníka.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac