mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Dobrá správa: Záchranku si budete môcť zavolať aj cez SMS!

Jana Böszörményiová   |   26.9.2017

Pred pár dňami Vláda SR schválila návrh novely zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách z dielne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Táto novela sa dotkne (v pozitívnom slova zmysle) hlavne zdravotne postihnutých, ktorí si v prípade zdravie a život ohrozujúcej situácie budú môcť zavolať záchrannú službu prostredníctvom SMS-ky.

UPDATE: dňa 29.11.2017 došlo k schváleniu tohto návrhu zákona parlamentom.

Linka 112

Táto „služba“ sa týka celoeurópskej tiesňovej linky 112, ktorú všetci dobre poznáme a je široko využívaná aj na Slovensku. Ide o bezplatné číslo, ktoré sa môže vytočiť nielen v prípade ohrozenia života alebo zdravia, ale i pri ohrození bezpečnosti majetku (napr. pri lúpeži, krádeži...), verejného poriadku, životného prostredia alebo inej udalosti, kde je potrebná pomoc hasičov, záchranárov alebo polície.  Toto číslo bolo na Slovensku zavedené pred viac ako desaťročím, pričom každý môže naďalej používať aj národné „emergency“ čísla – 150, 155 a 158. Doteraz bolo možné iba na toto číslo zavolať, a to z akéhokoľvek telefónu (mobil, pevná linka, automat). „Vytočenie“ čísla a následná komunikácia s operátorom spôsobovala neprekonateľnú prekážku pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré im hovor nedovoľovalo – najmä osoby nepočujúce, nemé a pod. Práve v tomto by mala nastať navrhovaná zmena.

Ako to bude po novom?

Návrh uvedeného zákona by mal od začiatku budúceho roka priniesť úľavu osobám, ktoré si nie sú schopné samy zavolať pomoc v prípade núdze, t.j. osoby zdravotne postihnuté, ale i napríklad osoby, ktoré v dôsledku zranenia nemôžu používať svoj hlas alebo sú v takej tiesni, že nemôžu rozprávať (napr. sú svedkom alebo obeťou trestného činu a pod.). Jednoducho napíšu (bezplatnú) SMS správu a pomoc bude privolaná.

eCall

Ďalšou navrhovanou novinkou bude zavedenie služby eCall, alebo po slovensky „eHovor“. O čo vlastne ide? eCall je celoeurópsky systém pre autá, ktorý v prípade autonehody prostredníctvom senzorov na rozpoznanie zrážky automaticky zavolá záchranné zložky. Podľa vyjadrenia Ministerstva dopravy bude táto služba povinná v každom aute vyrobenom od 1.3.2018. Osoby, ktoré majú auto staršej výroby si budú môcť „nainštalovať“ túto službu do výbavy vozidla. Systém je špecifický v tom, že nielenže nadviaže spojenie operátora s autom, ale odošle údaje o polohe auta, type auta, o smere jazdy, type paliva a predpokladanom počte ľudí tvoriacich „posádku“ auta.

Odkedy budú zmeny platiť?

Navrhovaný dátum účinnosti novely je 1. január 2018. Návrh novely tohto zákona musí ešte „odobriť“ parlament a podpísať prezident.

(Počet prečítaní: 4519)