mediPRÁVNIK.sk

ÚDZS vydal nový vestník, ktorý obsahuje platobnú schopnosť zdravotných poisťovní a dve metodické usmernenia

Miriam Tipánová  8.3.2019

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) uverejnil Vestník č. 1/2019.

Obsahuje:

a) údaje o platobnej schopnosti zdravotných poisťovní za mesiac november 2018, 

b) metodické usmernenie č. 12/7/2014 - Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni,

c) metodické usmernenie č. 10/3/2014 k dátovému rozhraniu CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG

Informácia o online dostupnosti

Nájdete ho na stránke úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, konkrétne na odkaze: Vestník číslo 1/2019.

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame