mediPRÁVNIK.sk

Údajné manipulovanie so zdravotnou dokumentáciou zosnulého Henryho Acordu

Miriam Tipánová  22.3.2019

Súd sa v tomto prípade zaoberal aj tým, že jeden z lekárov údajne manipuloval so zdravotnou dokumentáciou. Údajne do jeho záznamov doplnil nález aneuryzmy (vydutie na mozgovej tepne), ktorá mu mala spôsobiť smrť.

V prípade, ak také tvrdenie je pravdivé,  lekár sa môže dopustiť nového trestného činu falšovania a pozmeňovania zdravotnej dokumentácie, ak novela Trestného zákona bude schválená. O tom vás budeme informovať. Ak novela nebude schválená, to neznamená, že lekár sa nemôže dopustiť žiadneho iného trestného činu. Konanie vo forme pozmeňovania zdravotnej dokumentácie by sa podľa nášho názoru mohlo subsumovať pod už existujúcu skutkovú podstatu a to napríklad poškodzovanie cudzích práv.

V prípade, ak nový trestný čin falšovania a pozmeňovania zdravotnej dokumentácie bude schválený v legislatívnom procese, tak nato, aby bola naplnená  jeho skutková podstata, by bolo potrebné preukázať, že zdravotný stav pacienta bol v skutočnosti iný, ako je zdokumentovaný v zdravotnej dokumentácii. Domnievame sa, že preukazovanie môže byť problematické.

Chceli by sme vás upozorniť na to, že návrh novely navrhuje zdravotníckych pracovníkov sankcionovať prísnejšie v súvislosti so zneužitím svojho postavenia. Z pohľadu trestného práva to znamená, že prísnejší postih bude hroziť špeciálnemu subjektu, teda nie akejkoľvek osobe, ale len lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý zneužije svoje postavenie. Dôvodom má byť záujem na riadnom vedení zdravotnej dokumentácii, na dôvere v pravosť a pravdivosť všetkých údajov v zdravotnej dokumentácii.

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame