mediPRÁVNIK.sk

Odborný zástupca lekárne – môže byť ustanovený aj ak lekáreň prevádzkuje fyzická osoba

JUDr. Peter Gabrik  5.6.2019

Pojem a funkcia odborného zástupcu v lekárni je pravdepodobne tá najdôležitejšia, ak je odborný zástupca ustanovený. Ak potrebnú odbornosť spĺňa fyzická osoba - podnikateľ, ktorá prevádzkuje lekáreň, potom sa odborný zástupca nemusí ustanoviť.

Nemusí sa ustanoviť, ale môže, hoci lekáreň prevádzkuje fyzická osoba – podnikateľ (ktorý aj sám môže spĺňať odbornú spôsobilosť vyžadovanú zákonom).

V tomto smere sa môže zdať, že ide o hru s pojmami a názvami. Podstata veci však má bližšie k podnikaniu a právu ako k lekárenskej starostlivosti. Lekárnici sú vzdelaní najmä na nakladanie s liekmi, preto sa pokúsime v tomto článku vysvetliť pojmy a význam vzhľadom na možnosti podnikania.  Potom môže každý subjekt fungujúci v lekárenskej oblasti vyhodnotiť, ako sa zariadiť a či prípadne neplní niečo nad rámec zákonných požiadaviek.

Podnikanie v lekárenskej oblasti

Prvou základnou premisou je, že pôsobenie v lekárenskej oblasti je podnikaním (ktoré je veľmi silno regulované). Keď hovoríme o podnikaní, je potrebné si definovať podnikateľa. V tejto oblasti, podobné ako v iných sférach,  podnikať môže právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Tieto dva typy subjektov môžu žiadať samosprávny kraj o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Na to, aby vôbec podali žiadosť, musia však splniť celý rad podmienok, ktoré nesplní len tak hocikto. Ak sa podmienky splnia, samosprávny kraj vydá povolenie.

Keďže ide o lieky, všetko sa točí okolo bezpečnosti. Nakladať s liekmi môžu len odborne spôsobilé osoby a len v zmysle zákona. Nakladanie s liekmi v lekárni riadi (väčšinou – ako vyplynie z článku) odborný zástupca. Kto ním môže byť?

Odborný zástupca

Odborný zástupca lekárne je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti lekárne (na ktorú získala povolenie). Jedna osoba môže vykonávať činnosť odborného zástupcu len na jednom mieste výkonu činnosti, teda len v jednej lekárni. Všeobecné požiadavky na odborného zástupcu sú ešte aj:

  • podmienka veku 18 rokov,
  • spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu,
  • dôveryhodnosť,
  • bezúhonnosť a
  • odborná spôsobilosť, do ktorej patrí:

                (i) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore farmácia,
               (ii) odborná prax najmenej 5 rokov v lekárni,
              (iii) špecializačná skúška v odbore lekárenstvo,
              (iv) licencia od SLeK – (registrácia, členstvo len dobrovoľné).

  • pracovná zmluva. Odborný zástupca musí byť v pracovnom pomere k držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (pracovná zmluva sa zasiela samosprávnemu kraju) okrem prípadu, ak je členom štatutárneho orgánu (teda v s.r.o. konateľ).

Odborný zástupca nemusí byť ustanovený v každej lekárni.

Kedy odborný zástupca v lekárni ustanovený nemusí byť?

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň sa dočítate, za akých podmienok odborný zástupca v lekárni nemusí byť ustanovený, či sú rozdiely pri podnikaní fyzickej osoby a ako sa prevádzkovateľ lekárne môže zariadiť.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame