mediPRÁVNIK chráni už 1898 ambulancií a lekární.

V súvislosti s dohľadom má ÚDZS právo na sprístupnenie kópie zdravotnej dokumentácie pacienta

Mgr. Lenka Kavarniková   |   18.1.2023

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) ako orgán dohľadu vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V súvislosti s vykonávaným dohľadom sa ÚDZS opiera najmä o zdravotnú dokumentáciu pacienta, do ktorej má možnosť ÚDZS v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z.z.) nahliadať. Nahliadanie však môže prebiehať len v priestoroch poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého ÚDZS vykonáva dohľad. Vzhľadom na možnosť realizácie dohľadu na diaľku sa však z praktického hľadiska sprístupňovanie dokumentácie formou nahliadnutia stalo pre ÚDZS nepriaznivým. S účinnosťou od 1. januára 2023 však došlo k zmene a ÚDZS bude môcť vyžiadať zaslanie kópie zdravotnej dokumentácie pre účely výkonu dohľadu.

SPRÍSTUPŇOVANIE ÚDAJOV ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA
 
Zdravotná dokumentácia je zákonom o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z.z.) definovaná, ako súbor údajov o zdravotnom stave osoby o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. Údaje, ktoré tvoria zdravotnú dokumentáciu pacienta tvoria súbor veľmi citlivých informácií o pacientovi, pričom zdravotnícky pracovník má zároveň vo vzťahu k týmto informáciám o pacientovi povinnosť mlčanlivosti. Samotný zákon o zdravotnej starostlivosti však povinnosť mlčanlivosti láme a umožňuje za zákonom určených podmienok citlivé informácie o pacientovi týkajúce sa jeho zdravia poskytovať aj iným osobám, ako je samotný pacient.
 
Primárne sa zdravotná dokumentácia vedie v elektronickej podobe, ale v zákonom vymedzených situáciách aj v papierov forme. Zákon o zdravotnej starostlivosti rozlišuje dva spôsoby, ktorými sa údaje z papierovej zdravotnej dokumentácie pacienta môžu sprístupňovať aj tretím osobám, a to:

  • poskytovanie výpisu zo zdravotnej dokumentácie
  • nahliadanie do zdravotnej dokumentácie

Prečítajte si tiež článok
Zdravotná dokumentácia pacienta sa vedie primárne v elektronickej podobe. V zákonom stanovených prípadoch sa však vedie aj v papierovej podobe. Údaje zo zdravotnej dokumentácie...
25.11.2022

Prečítajte si tiež článok
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vedie zdravotnú dokumentáciu primárne v elektronickej podobe cez eZdravie. Môže ju však viesť aj v písomnej forme, a to najmä ak je systém...
23.11.2022

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, kedy môže ÚDZS požiadať o zaslanie kópie zdravotnej dokumentácie pacienta.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 776)