mediPRÁVNIK chráni už 1747 ambulancií a lekární.

Čo znamenal rok 2022 pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z pohľadu zmien v legislatíve? – 1. časť

Mgr. Lenka Kavarniková   |   14.12.2022

Rok 2022 priniesol viacero legislatívnych zmien, ktoré ovplyvnili fungovanie nejednej ambulancie. Najvýznamnejšie zmeny v roku 2022 znamenala pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti novela zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.), ktorá bola schválená ešte koncom roka 2021. Pri množstve práce, ktoré máte, je pre vás určite náročné v spleti množstva informácií zachytiť tie, ktoré by sa týkali vašej profesie. Aby vám nič neušlo, v najbližších riadkoch vám prinášame prehľad noviniek legislatívy v oblasti zdravotníctva, ktoré sa dotkli poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v roku 2022.

ZMENY V DELEGOVANOM PREDPISOVANÍ
 
Prvý deň v roku 2022 priniesol zásadné zmeny v delegovanom predpisovaní liekov/zdravotníckych pomôcok/dietetických potravín, ktoré sa dotkli lekárov. Základným predpokladom pre delegované predpisovanie sa stalo poverenie, ktoré má byť výsledkom dohody medzi poverujúcim a povereným lekárom. Tento atribút zákon o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.) explicitne zdôrazňuje – teda len samotné doručenie „poverenia“ pacientom nezakladá pre lekára takéhoto pacienta právnu povinnosť lieky uvedené v poverení predpisovať namiesto poverujúceho lekára.
 
Nosnými prvkami novej právnej úpravy sa stalo to, že delegovanie je možné len v prípade, ak predpisujúcemu lekárovi v predpisovaní bránia kvalifikované dôvody - predpisujúci lekár môže delegovať predpis na iného lekára len v prípade, ak predpisovanie nemôže realizovať v dôsledku (cit.) „svojej neprítomnosti na pracovisku“ alebo (cit.) „v prípade nefunkčnosti technických zariadení“.
 
Zároveň sa delegované predpisovanie obmedzilo dvojitou (vzájomne pôsobiacou) limitáciou:

  • Prvá limitácia – delegované predpisovanie je možné realizovať maximálne (neprerušene) počas 2 mesiacov (napr. poverenie datované 5.10.2022, ktoré bolo  vydané na 2 mesiace malo končiť 5.12.2022)
  • Druhá limitácia – poverujúci lekár môže delegovať predpisovanie voči konkrétnemu pacientovi maximálne 3 krát počas kalendárneho roka. Z toho vyplýva, že voči konkrétnemu pacientovi môže poverujúci lekár počas kalendárneho roku delegovať predpisovanie na max. 3 dvojmesačné periódy (nebude rozhodujúce, či delegované predpisovanie vykonávali rôzni poverení lekári). 

Aby to nebolo úplne jednoduché, tak okrem zákona môžu počas krízovej situácie vyvolanej ochorením COVID-19 platiť aj špeciálne rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR, ktorými v podstate zákon upravuje. To sa udialo aj vo vzťahu k podmienkam predpisovania. Dňa 15. februára 2022 vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodnutie č. Z012564-2022, v ktorom špeciálne upravilo postup pri delegovanom a nemocničnom predpise. Počas trvania krízovej situácie v dôsledku ochorenia COVID-19 (za krízovú situáciu sa považuje aj trvanie mimoriadnej situácie vyhlásenej kvôli COVID-19) má toto rozhodnutie prednosť pred pravidlami upravenými v zákone o liekoch. V zmysle rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR môžu všeobecní lekári predpisovať lieky viazané na odbornosť lekára na základe odporúčania, ktoré bolo vydané ešte pred 1. januárom 2022, do doby platnosti odporúčania. Najdlhšie je to však na 12 mesiacov od vystavenia odporúčania na predpisovanie liekov.

Prečítajte si tiež článok
V decembri 2021 bola prijatá novela zákona o liekoch, ktorá priniesla viacero zmien. Zmeny sa dotkli aj otázky delegovaného predpisovania liekov. Zmeny v delegovanom predpisovaní...
12.1.2022

Prečítajte si tiež článok
Novela zákona o liekoch prijatá v decembri 2021 priniesla zmeny aj v delegovanom predpisovaní, a to s účinnosťou od 1. januára 2022. Vo vzťahu lekár, ktorý odporúčal predpísanie lieku...
18.1.2022

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete ako sa pre lekárov sprísnil zákaz odporúčania lekárne, v ktorej si má pacient vybrať lieky, ako aj o mechanizme finančného príspevku na zriadenie novej ambulancie všeobecného lekára/pediatra.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 407)