Mediprávnik chráni už 509 ambulancií a lekární.
Informovaný súhlas

Žiadosť o poskytnutie údajov týkajúcich sa zdravia emailom a telefonicky

Nariadenie GDPR sa vzťahuje na všetky spracovateľské operácie s osobnými údajmi. Takouto spracovateľskou operáciou je aj informovanie pacienta o jeho zdravotnom stave emailom alebo telefonicky. Informovanie pacienta takouto formou považuje za veľmi rizikové, tak z hľadiska ochrany osobných údajov ako aj z hľadiska porušenia povinnej mlčanlivosti. Nikdy neviete, či skutočne telefonujete s vašim pacientom alebo inou osobou. Rovnako je to aj v prípade e-mailovej komunikácie, kedy bez prijatia vhodných bezpečnostných opatrení neviete overiť, či skutočne komunikujete s pacientom o jeho zdravotnom stave. Veľmi ľahko môže dôjsť aj k incidentu, kedy sms správu, prípade e-mailovú správu spolu s výsledkami zašlete omylom na iné telefónne číslo alebo inú e-mailovú adresu. A tieto situácie môžu byť vyhodnotené ako bezpečnostný incident, ktorý budete musieť hlásiť Úradu na ochranu osobných údajov. Preto je potrebné prijať vhodné bezpečnostné opatrenia a minimalizovať riziká. To znamená dohodnúť si s pacientom spôsob komunikácie, vysvetliť mu aké riziká obnáša takáto komunikácia. Ak budete vedieť preukázať, že ste splnili všetky svoje povinnosti, môžete pokojne so svojimi pacientmi komunikovať aj týmto spôsobom a efektívnejšie využívať čas váš aj vašich pacientov. Na preukázanie zabezpečenia vašich povinnosti slúži dokument, ktorý si môžete stiahnuť a nemusíte sa obávať, že vaša činnosť je v rozpore s GDPR.
 • Dátum aktualizácie:
  8.11.2019
 • Dátum revízie:
  8.11.2019
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie
bez služby mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 30 € s DPH
So službou mediPRÁVNIK ambulancia ušetríte 20 € s DPH
so službou mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 10 € s DPH