mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Žiadosť o poskytnutie údajov týkajúcich sa zdravia emailom a telefonicky


Interná smernica (ambulancia)
Nariadenie GDPR sa vzťahuje na všetky spracovateľské operácie s osobnými údajmi. Takouto spracovateľskou operáciou je aj informovanie pacienta o jeho zdravotnom stave emailom alebo telefonicky. Informovanie pacienta takouto formou považuje za veľmi rizikové, tak z hľadiska ochrany osobných údajov ako aj z hľadiska porušenia povinnej mlčanlivosti. Nikdy neviete, či skutočne telefonujete s vašim pacientom alebo inou osobou. Rovnako je to aj v prípade e-mailovej komunikácie, kedy bez prijatia vhodných bezpečnostných opatrení neviete overiť, či skutočne komunikujete s pacientom o jeho zdravotnom stave. Veľmi ľahko môže dôjsť aj k incidentu, kedy sms správu, prípade e-mailovú správu spolu s výsledkami zašlete omylom na iné telefónne číslo alebo inú e-mailovú adresu. A tieto situácie môžu byť vyhodnotené ako bezpečnostný incident, ktorý budete musieť hlásiť Úradu na ochranu osobných údajov. Preto je potrebné prijať vhodné bezpečnostné opatrenia a minimalizovať riziká. To znamená dohodnúť si s pacientom spôsob komunikácie, vysvetliť mu aké riziká obnáša takáto komunikácia. Ak budete vedieť preukázať, že ste splnili všetky svoje povinnosti, môžete pokojne so svojimi pacientmi komunikovať aj týmto spôsobom a efektívnejšie využívať čas váš aj vašich pacientov. Na preukázanie zabezpečenia vašich povinnosti slúži dokument, ktorý si môžete stiahnuť a nemusíte sa obávať, že vaša činnosť je v rozpore s GDPR.
 • Dátum aktualizácie:
  19.9.2022
 • Dátum revízie:
  28.6.2023
 • Typ dokumentu:
  Interná smernica (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 60 € s DPH.

Kúpiť dokument za 60 €
alebo
zdarma v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne