mediPRÁVNIK chráni už 1570 ambulancií a lekární.

Vyhlásenie o zbavení mlčanlivosti


Pracovnoprávna agenda (ambulancia)
Zdravotnícki pracovníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho povolania. Povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť pacient, ktorého sa dané skutočnosti týkajú. V prípade dieťaťa, zbaviť zdravotníckeho pracovníka povinnosti mlčanlivosti môže jeho zákonný zástupca. Dokument obsahuje vyhlásenie o zbavení mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho povolania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dieťaťu.
 • Dátum aktualizácie:
  4.10.2022
 • Dátum revízie:
  12.5.2022
 • Typ dokumentu:
  Pracovnoprávna agenda (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 60 € s DPH.

Kúpiť dokument za 60 €
alebo
zdarma v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne