Mediprávnik chráni už 509 ambulancií a lekární.
Pracovnoprávna agenda

Vyhlásenie o zbavení mlčanlivosti

Zdravotnícki pracovníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho povolania. Povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť pacient, ktorého sa dané skutočnosti týkajú. V prípade dieťaťa, zbaviť zdravotníckeho pracovníka povinnosti mlčanlivosti môže jeho zákonný zástupca. Dokument obsahuje vyhlásenie o zbavení mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho povolania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dieťaťu.
 • Dátum aktualizácie:
  1.7.2019
 • Dátum revízie:
  31.1.2019
 • Typ dokumentu:
  Pracovnoprávna agenda
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie
bez služby mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 19 € s DPH
So službou mediPRÁVNIK ambulancia ušetríte 19 € s DPH
so službou mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu zadarmo s DPH