mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Poučenie a záznam o poučení zamestnancov ambulancie o povinnostiach a zodpovednosti pri práci s osobnými údajmi pacientov


Interná smernica (ambulancia)
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (nemocnica, ambulancia, iné zdravotnícke zariadenie) musí zabezpečiť dodržiavanie ochrany osobných údajov svojimi zamestnancami. V prípade, že u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sú osobné údaje spracúvané v rozpore s nariadením GDPR, nie sú prijaté vhodné bezpečnostné opatrenia (technické, personálne), tak práve poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je v plnej miere zodpovedný. Preto je potrebné, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zabezpečili ochranu osobných údajov, a to nielen vypracovaním dokumentácie, ktorú si založia do šuplíka, ale aby pravidlá ochrany osobných údajov boli skutočne dodržiavané zamestnancami. Zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby osobné údaje dodržiavali rovnako lekári, sestry a ďalší personál, v opačnom prípade riskuje nie malé sankcie zo strany Úradu na ochranu osobných údajov. Pripravili sme pre vás dokument, ktorý obsahuje povinnosti lekárov, sestier, iných zamestnancov, ktoré musia dodržiavať, rozsah a popis povolených činností a oprávnení. Dokument obsahuje aj vymedzenie podmienok, ktoré zamestnanci musia dodržiavať pri práci s osobnými údajmi, ako aj poučenie o zodpovednosti zamestnancov v prípade porušenia povinnosti vymedzených v poučení obsiahnutom v tomto dokumente. V prípade porušenia ochrany osobných údajov, tak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bude vedieť preukázať, že svojich zamestnancov poučil o tom, ako majú s osobnými údajmi pracovať, čo môžu a čo nemôžu robiť a aká zodpovednosť im z porušenia ich povinností vyplýva. Rovnako aj v prípade kontroly Úradu na ochranu osobných údajov, tak bude vedieť poskytovateľ preukázať prijatie personálnych opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov v ambulancii/nemocnici/inom zdravotníckom zariadení a vyhnúť sa vysokým pokutám.
 • Dátum aktualizácie:
  1.1.2019
 • Dátum revízie:
  16.6.2021
 • Typ dokumentu:
  Interná smernica (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 170 € s DPH.

Kúpiť dokument za 180 €
alebo
10 € v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne