mediPRÁVNIK chráni už 1468 ambulancií a lekární.

Poučenie a informovaný súhlas pacienta s liečbou neregistrovaným liekom Fabiflu 200 mg filmom obalené tablety


Informovaný súhlas (ambulancia)
Liečba neregistrovaným liekom je na Slovensku možná len na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva SR na jeho terapeutické použitie. Jedným z liekov, ktoré získali takéto povolenie na terapeutické použitie je liek Fabiflu 200mg filmom obalené tablety. Tento liek získal povolenie na terapeutické použitie v indikácii podozrenie alebo potvrdená infekcia COVID-19. Samotnej liečbe týmto neregistrovaným liekom však predchádza aj poučenie pacienta o tomto lieku a získanie informovaného súhlasu na použitie takéhoto lieku od pacienta. Pre vašu ambulanciu sme pripravili informovaný súhlas s použitím lieku Fabiflu 200mg filmom obalené tablety. Súčasťou informovaného súhlasu je aj poučenie pacienta o tom, že neregistrovaný liek mu ošetrujúci lekár navrhuje/predpisuje na základe vydaného povolenia Ministerstvom zdravotníctva SR, ako aj samotného súhlasu pacienta. Súčasťou dokumentu je aj návod na použitie tohto informovaného súhlasu, aby ste vedeli ako máte postupovať a na čo sa máte zamerať pri jeho vypĺňaní.
 • Dátum aktualizácie:
  31.3.2021
 • Dátum revízie:
  26.8.2021
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie
Cena dokumentu zdarma pre registrovaných
alebo
Cena dokumentu zdarma so službou Ambulancia na kľúč