mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Poučenie a informovaný súhlas pacienta - odber žilovej krvi na vyšetrenie HIV infekcie


Informovaný súhlas (ambulancia)
Dokument obsahuje písomné poučenie pacienta o plánovanom odbere žilovej (venóznej) krvi na vyšetrenie HIV infekcie, o dôvode a účele zdravotného výkonu, spôsobe vykonania, starostlivosti pred a po výkone, možných rizikách súvisiacich s výkonom, alternatívnom postupe a rizikách súvisiacich s odmietnutím výkonu. Súčasťou dokumentu je aj informované rozhodnutie pacienta, ktoré je nevyhnutnou súčasťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi. Dokument obsahuje aj manuál na jeho správne používanie a odovzdanie pacientovi.
 • Dátum aktualizácie:
  13.6.2024
 • Dátum revízie:
  12.5.2022
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 240 € s DPH.

Kúpiť dokument za 240 €
alebo
zdarma v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne