mediPRÁVNIK chráni už 1862 ambulancií a lekární.

Poučenie a informovaný súhlas pacienta - Biologická liečba


Informovaný súhlas (ambulancia)
Tento dokument môže byť užitočný najmä pre gastroenterologickú, neurologickú a reumatologickú ambulanciu. Dokument obsahuje písomné poučenie pacienta o biologickej liečbe, podáva informácie o dôvodoch podávania biologickej liečby, spôsoboch podávania biologickej liečby, starostlivosti pred a počas podávania biologickej liečby, kontraindikáciach pre podávanie biologickej liečby, možných rizikách a alternatívach biologickej liečby. Súčasťou dokumentu je aj informovaný súhlas pacienta, ktorý je nevyhnutnou súčasťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi, ako aj poučenie a písomné odmietnutie vykonania biologickej liečby. Taktiež v dokumente sú obsiahnuté aj informácie pre pacientov, týkajúce sa ochrany osobných údajov.
 • Dátum aktualizácie:
  16.7.2019
 • Dátum revízie:
  9.8.2023
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas (ambulancia)
 • Špecializácia:
  gastroenterologická ambulancia, neurologická ambulancia, reumatologická ambulancia

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 420 € s DPH.

Kúpiť dokument za 420 €
alebo
zdarma v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne