mediPRÁVNIK chráni už 1747 ambulancií a lekární.

Poučenie a informovaný súhlas - klinická psychodiagnostika


Informovaný súhlas (ambulancia)
Dokument obsahuje písomné poučenie pacienta o klinickej psychodiagnostike, spôsobe jej vykonania, o dôvodoch na vykonanie výkonu a účele. Taktiež podáva informácie o možných rizikách tohto výkonu, kontraindikáciách pre vykonanie výkonu, jeho alternatívach a rizikách odmietnutia. Súčasťou dokumentu je aj informované rozhodnutie pacienta, prostredníctvom ktorého pacient odovzdáva informovaný súhlas pred výkonom v súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti alebo prostredníctvom ktorého pacient vyjadruje svoj nesúhlas s daným výkonom.
 • Dátum aktualizácie:
  22.9.2022
 • Dátum revízie:
  22.9.2022
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas (ambulancia)
 • Špecializácia:
  ambulancia klinickej psychológie, ambulancia poradenskej psychológie, ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 180 € s DPH.

Kúpiť dokument za 180 €
alebo
zdarma v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne