mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Písomné poučenie a Informovaný súhlas pacienta - Antikoagulačná liečba NOAK


Informovaný súhlas (ambulancia)
Dokument obsahuje písomné poučenie pacienta o plánovanej antikoagulačnej liečbe NOAK, podáva informácie o tom, čo je antikoagulačná liečba, trombóza a embólia, o dôvode a spôsobe podávania NOAK, výhodách oproti liečbe Warfarinom, starostlivosti počas podávania NOAK, kontraindikáciách a možných rizikách súvisiacich s liečbou, alternatívnych spôsoboch liečby a rizikách odmietnutia liečby. Súčasťou dokumentu je aj informovaný súhlas pacienta, ktorý je nevyhnutnou súčasťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi, ako aj poučenie a písomné odmietnutie vykonania zdravotného výkonu. Taktiež sú v dokumente obsiahnuté aj informácie pre pacientov, týkajúce sa ochrany osobných údajov.
 • Dátum aktualizácie:
  13.6.2024
 • Dátum revízie:
  18.8.2023
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas (ambulancia)
 • Špecializácia:
  ambulancia cievnej chirurgie, ambulancia vnútorného lekárstva, hematologická a transfúziologická ambulancia, kardiologická ambulancia

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 420 € s DPH.

Kúpiť dokument za 420 €
alebo
zdarma v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne