mediPRÁVNIK.sk

Zákon o omamných a psychotropných látkach je v pripomienkovom konaní

Mgr. Miriam Tipánová  2.7.2019

Momentálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní zákon o omamných látkach a psychotropných látkach a prípravkoch. Pripomienkové konanie sa končí 19.07.2019.

Cieľom návrhu zákona je doplniť prílohu č. 1 vyššie uvedeného zákona o dve omamné látky I. skupiny a o tri psychotropné látky I. skupiny.

Nové omamné látky

Navrhuje sa zaradiť do prílohy č. 1  zákona tieto dve omamné látky:

a) Orto-fluórfentanyl,

b) Para-fluór-butyrylfentanyl, 4-fluór-butyrfentanyl, 4F-BF, 

Nové psychotropné látky

Navrhuje sa zaradiť do prílohy č. 1  zákona tieto dve psychotropné látky:

a) ADB-FUBINACA, 

b) FUB-AMB, MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA,

c) N-etylnorpentylón, efylón, 

Dôvod zaradenia do 1. skupiny

Žiadna z týchto omamných látok a psychotropných látok sa nepoužíva ako liečivo v lieku, preto podľa § 3 odseku 2 zákona sa všetkých päť látok navrhuje zaradiť do I. skupiny.

O ďalšom štádiu legislatívneho procesu vás budeme informovať.

Zdroj: slov-lex.sk

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame