mediPRÁVNIK.sk

Lekáreň je už povinná dodržiavať prevádzkový čas

Peter Gabrik  26.11.2018

V tomto roku sa v mnohých viac alebo menej dôležitých bodoch novelizoval zákon o liekoch. Postupne sme Vás o novinkách informovali v našich článkoch. Najprv sme sa snažili upozorniť na tie najvážnejšie zmeny, ktoré rezonujú medzi lekárňami – GDPR, originalita liekov, elektronické zdravotníctvo, obmedzenie predaja liekov, ISMOL a pod. Teraz by sme chceli „vypichnúť“ pár možno nenápadných, ale o to zaujímavejších „čerešničiek“ zákonodarcu v legislatíve. Jednou z nich je prevádzkový čas lekárne, schvaľovaný samosprávnym krajom.

Prevádzkový čas lekárne

Do 15. Júna 2018 bolo v zákone uvedené, že samosprávny kraj schvaľuje prevádzkový čas lekárne (a tiež výdajne zdravotníckych pomôcok  iných výdajní). To znamenalo, že lekáreň pri žiadosti o získanie povolenia musela uviesť resp. navrhnúť svoj prevádzkový čas, ktorý Samosprávny kraj schválil.

Aký čas však lekáreň mohla navrhnúť? Koľko hodín musí byť v týždni otvorená?

Ak nehovoríme o pohotovostnej službe lekárne, zákon explicitne nikde neustanovuje, koľko hodín musí byť lekáreň otvorená. Ide o zaujímavosť, nakoľko potom môžu vznikať dohady, či môže byť lekáreň otvorená ako sama chce (napr. aj len 3 hodiny denne?). Až taká voľnosť v tom nie je.

Zákon „stanovuje“ minimálny prevádzkový čas lekárne nepriamo na iných miestach, a to pri pobočke verejnej lekárne. Pri jej definovaní zákon hodoví, že (i) ju môže lekáreň zriadiť v obci, kde nie je zatiaľ žiadna lekáreň (na území Samosprávneho kraja, ktorý vydal lekárni povolenie), zároveň stanovuje, že (ii) pobočka nie je povinná zabezpečovať individuálnu prípravu liekov, (iii) nemusí plniť pohotovostnú službu a v neposlednom rade hovorí, že (iv) môže fungovať v kratšom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas. Akoby sa chcelo povedať, že riadna lekáreň musí fungovať najmenej ustanovený týždenný pracovný čas. Z tohto teda nepriamo vyplýva povinnosť lekárne.

Čo rozumieť pod pojmom ustanovený týždenný pracovný čas?

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame