mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Určené meradla cez prizmu Interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta

Mgr. Katarína Uhrinová   |   4.7.2024

Bezpečnosť pacienta je kľúčovým aspektom poskytovania zdravotnej starostlivosti, a preto je jej zlepšovanie neustálou prioritou pre poskytovateľov zdravotných služieb. Nástrojom na zabezpečenie vysokých štandardov v tomto smere je interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (ISHBP). Tento systém umožňuje identifikovať, analyzovať, riadiť a predchádzať nežiaducim udalostiam spojeným s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V súlade so zákonnými požiadavkami od 1. januára 2021, musí každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zaviesť a dodržiavať ISHBP, čím zabezpečuje ochranu pacientov a zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb.

V tomto článku sa bližšie pozrieme na to, čo presne ISHBP zahŕňa,  a to najmä s dôrazom na povinnosti týkajúce sa určených meradiel a povinnosti viesť evidencií týchto zdravotníckych prístrojov. Taktiež si vysvetlíme, aké sankcie môžu poskytovatelia čeliť pri nedodržaní týchto povinností a prečo je dôležitá evidencia určených meradiel.

(pozn.: Článok vychádza z právneho stavu účinného k 04.07.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby Právnik na telefóne.)

Čo je to interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta?
ISHBP predstavuje systém na identifikáciu, analýzu, riadenie a predchádzanie nežiadúcim udalostiam súvisiacim s poskytovaním ZS, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť poskytovanú ZS, zhoršiť zdravotný stav pacienta alebo spôsobiť jeho poškodenie. Cieľom ISHBP je zabrániť zbytočným chybám pri poskytovaní ZS, učiť sa z vlastných chýb a tvoriť stratégie na predchádzanie nežiadúcich udalostí.

Povinnosti poskytovateľov ZS

Od 1. januára 2021 pre poskytovateľov ZS vyplýva zákonná povinnosť mať zavedený ISHBP a dodržiavať ho. Minimálne požiadavky na obsah ISHBP upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 444/2019 Z.z. Tieto požiadavky zahŕňajú oblasti ako:

  • bezpečná identifikácia pacientov,
  • bezpečnosť pri používaní a uchovávaní liekov,
  • optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní ZS,
  • riešenie neodkladných stavov,
  • bezpečná komunikácia,
  • dodržiavanie práv pacientov,
  • sledovanie spokojnosti pacientov a
  • ordinačné hodiny a zastupiteľnosť.

Prečítajte si tiež článok
Od 1.1.2020 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (vyhláška č. 444/2019 Z.z.). Táto...
12.6.2024

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom prečo je dôležitá evidencia určených meradiel v ambulancii.
Viete, čo je to klinický audit?

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac