mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

ŠÚKL zverejnil výročnú správu za rok 2023, v rámci ktorej prináša štatistické údaje aj z inšpekcií v lekárňach

Mgr. Lenka Kavarniková   |   3.7.2024

ŠÚKL je zo zákona oprávnený vykonávať v lekárňach inšpekcie, ktoré sú zamerané na dodržiavanie zásad správnej lekárenskej praxe. Každoročne ŠÚKL zároveň zverejňuje výročné správe, ktoré poskytujú štatistický prehľad činnosti úradu za predchádzajúci rok. Štatistiky sú zamerané aj na výkon inšpekcií v lekárňach a na najčastejšie nedostatky zistené pri ich výkone. V najbližších riadkoch sa pozrieme na jednotlivé údaje, ktoré prináša výročná správa ŠÚKL za rok 2023 z pohľadu inšpekcií realizovaných v lekárňach.
 
(Pozn.: Článok vychádza z právneho stavu účinného k 01.07.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby Právnik na telefóne.)

SEKCIA INŠPEKCIE ŠÚKL
 
ŠÚKL je rozdelený na viacero sekcií, pričom každá z nich je zameraná na konkrétnu činnosť. Na kontrolu lekární, očných optík, veľkodistribútorov a ďalších subjektov je zriadená sekcia inšpekcie. V rámci nej sú zriadené nasledovné oddelenia (každé z nich je zamerané na inšpekciu v inej oblasti kontroly):

  • oddelenie výroby a transfuziológie,
  • oddelenie distribúcie a lekárenstva,
  • oddelenie postregistračnej kontroly a
  • oddelenie liekopisné. 

ZOPÁR ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV...
 
V prípade lekární vykonáva kontrolu oddelenie distribúcie a lekárenstva. Dané oddelenie má na Slovensku zriadených 5 pracovísk, a to v Bratislave, Topoľčanoch, Zvolene, Žiline a Košiciach. V rámci svojej činnosti vykonalo oddelenie distribúcie a lekárenstva minulý rok 50 inšpekcií u veľkodistribútorov a až 540 inšpekcií u poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. Inšpekcie boli u jednotlivých subjektov vykonané ako:

  • vstupné - zamerané na kontrolu materiálneho a priestorového vybavenia u veľkodistribútorov a poskytovateľov lekárenskej starostlivosti,
  • priebežné - zamerané na kontrolu dodržiavania zásad správnej veľkodistribučnej praxe a správnej lekárenskej praxe,
  • cielené alebo následné, ktoré boli realizované na vlastný podnet alebo na podnet MZ SR, ŠÚKL, NAKA, VÚC a občanov Slovenska.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom aké nedostatky boli v rámci inšpekcií u poskytovateľov lekárenskej starostlivosti zistené najčastejšie.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac