mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Vedeli ste, že zdravotnícke pomôcky sú určenými meradlami?

Mgr. Katarína Uhrinová   |   20.6.2024

Zdravotnícke pomôcky sú dôležitou súčasťou správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti. Preto je dôležité, aby ich stav zodpovedal zákonným požiadavkám. Za týmto účelom je potrebné vykonať revíziu zdravotníckych pomôcok, ktorá je kritickým procesom zabezpečujúcim, že tieto zariadenia poskytujú presné a spoľahlivé údaje, čo je nevyhnutné pre správnu diagnostiku a liečbu pacientov. V zdravotníctve, kde aj najmenšia odchýlka môže mať vážne následky, je kalibrácia základným kameňom bezpečnosti a efektívnosti. Tento článok sa zameriava na vysvetlenie základného pojmového aparátu v tejto oblasti, začlenenie zdravotníckych pomôcok medzi určené meradlá a poskytnutie praktických náhľadov na preberanú problematiku.
 
(Pozn.: Článok vychádza z právneho stavu účinného k 20.06.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby Právnik na telefóne.)

Nie je žiadnym tajomstvom, že prevádzkovanie ambulancie je administratívne náročné, a to najmä s ohľadom na rôznorodosť povinností, ktoré sa s jej prevádzkovaním spájajú. Od povinnosti viesť vlastné účtovníctvo cez zabezpečovanie pracovnoprávnych aspektov až po vedenie evidencie všetkých liekov, ktoré sa v ambulancii nachádzajú, vrátane zdravotníckych pomôcok. Avšak, vedeli ste, že niektoré zdravotnícke pomôcky podliehajú kontrole zo strany Slovenského metrologického inšpektorátu, a preto je potrebné zabezpečiť ich pravidelnú revíziu?
 
Zákon o liekoch (zákon č. 362/2011 Z.z.) jasné hovorí, že zdravotnícke pomôcky s meracou funkciou počas používania podliehajú metrologickej kontrole podľa osobitného predpisu. Osobitný predpis, na ktorý zákon o liekoch odkazuje, je zákon o metrológii (zákon č. 157/2018 Z.z.), ktorý upravuje pravidlá na zabezpečenie správnosti a jednotnosti merania a meradiel v oblasti metrológie.
 
To znamená, že kontrole Slovenským metrologickým inšpektorátom nepodliehajú všetky zdravotnícke pomôcky, ktoré sa nachádzajú v ambulancii, ale len tie, ktoré majú meraciu funkciu a v zmysle zákona o metrológii patria do skupiny určených meradiel alebo povinne kalibrovaných meradiel.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete aké skupiny meradiel pozná zákon o metrológii, aký je rozdiel medzi určeným meradlom a ostatnými meradlami, ako aj to, aké povinnosti majú používatelia určených meradiel.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac