mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Buďte pripravení na výkon kontroly zo strany slovenského metrologického inšpektorátu

Mgr. Katarína Uhrinová   |   27.6.2024

Slovenský metrologický inšpektorát má zo zákona oprávnenie kontrolovať poskytovateľov zdravotnej/lekárenskej starostlivosti, ktorí pri výkone svojho povolania používajú určené meradlá. Metrologický dozor má za úlohu kontrolovať a dohliadať na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa meradiel a meracích postupov pri používaní určených meradiel, ich pravidelné overovanie a vedenie evidencie. Akým spôsobom však Slovenský metrologický inšpektorát vykonáva dozor? Môže ho realizovať aj bez predchádzajúceho upozornenia o jeho výkone? Na tieto aspekty výkonu metrologického dozoru sa spoločne pozrieme v dnešnom článku.
 
(Pozn.: Článok vychádza z právneho stavu účinného k 26.06.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby Právnik na telefóne.)

PRÁVNA ÚPRAVA KONTROLNEJ ČINNOSTI ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ

Primárnym právnym predpisom, ktorý vymedzuje podmienky pre výkon kontrolnej činnosti Slovenského metrologického inšpektorátu (SMI), je zákon o metrológii (z. č. 157/2018 Z.z.).

Voči komu však vôbec môže Slovenský metrologický inšpektorát kontrolu vykonávať? V zmysle zákona o metrológii vykonáva Slovenský metrologický inšpektorát voči (k tomu pozri § 5 ods. 3 zákona o metrológii):

  • orgánu verejnej moci,
  • podnikateľovi,
  • inej právnickej osobe alebo inej fyzickej osobe. 

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom ako sa realizuje metrologický dozor v ambulanciách/lekárňach. Povieme si tiež o tom, či je možné kontrolu vykonať bez jej predchádzajúceho ohlásenia.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac