mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Kontrola zdravotníckych pomôcok: Kľúč k presnosti a spoľahlivosti

Mgr. Katarína Uhrinová   |   21.6.2024

Kontrola zdravotníckych pomôcok je kľúčovým procesom v zdravotníckom prostredí, ktorý zabezpečuje presnosť a spoľahlivosť meraní potrebných pre diagnostiku a liečbu pacientov. V dnešnej dobe, keď sa medicínska technológia neustále vyvíja a modernizuje, sú správne výsledky meraní prístrojov ako sú teplomery, tlakomery, váhy a mnoho ďalších, nevyhnutné pre udržanie vysokej kvality zdravotnej starostlivosti. V dnešnom článku sa zameriavame na význam kontroly, jej postupy a pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať, aby sa zaistilo, že zdravotnícke pomôcky fungujú správne a poskytujú presné údaje, čím prispievajú k bezpečnosti a efektivite liečebných postupov.
 
(Pozn.: Článok vychádza z právneho stavu účinného k 21.06.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby Právnik na telefóne.)

Čo je to metrologická kontrola?
 
Metrologická kontrola je proces, ktorý zahŕňa kontrolu určených meradiel pred ich uvedením na trh a počas ich používania. Uvedením meradla na trh sa rozumie okamih, keď meradlo prvýkrát prechádza z etapy výroby alebo dovozu do etapy distribúcie alebo používania, a to buď odplatne, alebo bezodplatne. Tento proces je dôležitý, pretože meradlo musí byť skontrolované a overené, aby spĺňalo príslušné metrologické požiadavky a právne predpisy, či už je určené pre potreby iných osôb alebo pre vlastnú potrebu. Kontrola zabezpečuje, že meradlo je spoľahlivé a presné, čo je nevyhnutné pre jeho ďalšie legálne používanie.
 
Z uvedeného vyplýva, že metrologická kontrola sa uskutočňuje:
1. pred uvedením meradla na trh (schválenie typu a prvotné overenie alebo posúdenie zhody) a
2. počas jeho používania (následné overenie).
 
Nakoľko zdravotnícke pomôcky, ktoré podliehajú metrologickej kontrole už boli uvedené na trh, ďalej sa budeme bližšie venovať následnému overeniu.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete aký je priebeh následného overenia určených meradiel, prečo je kontrola dôležitá, ako aj to kto ju môže vykonávať.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac