mediPRÁVNIK chráni už 1525 ambulancií a lekární.

Rezidentské štúdium – 2. časť – povinnosti rezidenta počas rezidentského štúdia a po jeho ukončení

Mgr. Lenka Kavarniková   |   5.8.2022

Počas rezidentského štúdia platí pre rezidenta viacero povinností, ktoré musí dodržiavať. Dokonca sú povinnosti pre rezidenta viazané aj na skončenie rezidentského štúdia. Pozor si však rezident musí dávať, aby nemusel vracať Ministerstvu zdravotníctva SR finančné prostriedky, ktoré mu boli poskytnuté. V rámci druhej časti venovanej rezidentskému štúdiu vám prinášame pohľad na povinnosti rezidenta počas štúdia a po jeho skončení.

POVINNOSTI REZIDENTA
 
Rezidentské štúdium sa vykonáva za vzájomnej spolupráce medzi MZ SR, vzdelávacou ustanovizňou (4 slovenské univerzity), zamestnávateľom zdravotníckeho pracovníka a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý bude vykonávať praktickú výučbu zdravotníckeho pracovníka (školiť rezidenta). Pre jeho zaradenie do rezidentského štúdia sa vyžaduje podanie žiadosti, ktorú podáva za budúceho rezidenta jeho zamestnávateľ.

Prečítajte si tiež článok
Zdravotníckeho pracovníka pripravuje na výkon povolania ďalšie vzdelávanie v podobe špecializačného štúdia, ktoré je možné absolvovať aj prostredníctvom tzv. rezidentského štúdia,...
3.8.2022

Podstatou rezidentského štúdia je jeho úspešné ukončenie absolvovaním špecializačnej skúšky. Za tým účelom musí rezident splniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z príslušného akreditovaného špecializačného programu, v ktorom vykonáva rezidentské štúdium. Okrem toho však pre rezidenta vyplývajú aj dve zákonné povinnosti, ktoré mu určuje priamo zákon o poskytovateľoch – z. č. 578/2004 (§ 39b ods. 9 zákona o poskytovateľoch):

  • písomne sa prihlásiť na špecializačnú skúšku do 14 dní od splnenia podmienok určených v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v príslušnom špecializačnom odbore a
  • úspešne ukončiť rezidentské štúdium v špecializačnom odbore, do ktorého bol zaradený.

Ak rezident neabsolvuje špecializačnú skúšku, musí sa prihlásiť na opravný termín skúšky (§ 39b ods. 10 zákona o poskytovateľov).
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete aké povinnosti má rezident po skončení štúdia.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac