mediPRÁVNIK chráni už 1799 ambulancií a lekární.

Návrh zmeny rozsahu praxe praktickej sestry - asistenta

Mgr. Lenka Kavarniková   |   14.4.2023

Aktuálne sa v pripomienkovom konaní nachádza návrh novely vyhlášky MZ SR o rozsahu praxe niektorých zdravotníckych pracovníkov (č. 321/2005 Z.z.), ktorá upravuje aj rozsah praxe praktickej sestry – asistenta. V rámci návrhu novely tejto vyhlášky by sa mal upraviť rozsah praxe praktickej sestry – asistenta, a to v činnostiach, ktoré môže vykonávať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti samostatne, ale aj v spolupráci s lekárom alebo so zdravotnou sestrou.

ZOSÚLAĎUJE SA OZNAČENIE PRAKTICKEJ SESTRY – ASISTENTA S AKTUÁLNYM PRÁVNYM STAVOM
 
Praktická sestra – asistent je v zmysle zákona o poskytovateľoch (z.č. 578/2004 Z. z.) zdravotníckym pracovníkom (§ 27 ods. 1 písm. t) zákona o poskytovateľoch) a takto je aj v tomto zákone dané zdravotnícke povolanie označené. Označenie tohto zdravotníckeho pracovníka sa však už niekoľkokrát za posledné roky zmenilo. Raz to bol zdravotnícky asistent, inokedy praktická sestra až sa nakoniec v minulom roku zmenil názov tohto zdravotníckeho pracovníka na praktická sestra – asistent.

Prečítajte si tiež článok
Od 1.3.2022 sa novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti opätovne mení pomenovanie zdravotníckeho povolania „zdravotnícky asistent“. Tentokrát bude pomenovanie tohto...
4.3.2022

Aj napriek tomu, že označenie praktická sestra – asistent sa používa už od 01. marca 2022, niekoľkonásobné zmeny označenia tohto zdravotníckeho pracovníka v konečnom dôsledku spôsobili to, že aj v súčasnosti niektoré právne predpisy, ktoré sa ho akokoľvek dotýkajú, stále používajú staré označenie „zdravotnícky asistent“. S ohľadom na to sa navrhuje novelou vyhlášky MZ SR o rozsahu praxe niektorých zdravotníckych pracovníkov v prvom rade zosúladenie označenia názvu zdravotníckeho povolania praktická sestra – asistent s aktuálnym právnym stavom.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete ako by sa mal zmeniť rozsah praxe praktickej sestry – asistenta s ohľadom na činnosti, ktoré bude môcť vykonávať samostatne alebo v spolupráci s inými zdravotníckymi pracovníkmi.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 451)