mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo rozhodnutie, ktorým osobitne vymedzilo podmienky delegovaného predpisovania

Mgr. Lenka Kavarniková   |   24.2.2022

S účinnosťou od 1. januára 2022 nastali v oblasti tzv. delegovaného predpisovania viaceré zmeny, ktoré však z praktického hľadiska vyvolali viaceré otázniky. Jedným z nich je napr. to ako má lekár postupovať pri predpise, ak odporúčanie na predpisovanie vydal odborný lekár pred účinnosťou zmien v delegovanom predpisovaní? V tomto smere prinieslo upresnenie Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré vydalo rozhodnutie upravujúce a bližšie vysvetľujúce niektoré legislatívne zmeny, ktoré nastali v zákone o liekoch s účinnosťou od 1. januára tohto roka.
 

ZMENY V DELEGOVANOM PREDPISOVANÍ ÚČINNÉ OD JANUÁRA 2022
 
Právna úprava predpisovania je obsiahnutá v zákone o liekoch. Lekár môže predpisovať len lieky/zdravotnícke pomôcky/dietetické potraviny, ktorých predpísanie spadá do jeho špecializácie (teda lekár predpisuje len to, na čo má dosiahnuté vzdelanie). V prípade, ak liek bude pacientovi predpisovať lekár na základe odporúčania lekára špecialistu, ktorý daný liek pôvodne indikoval, pôjde o delegované predpisovanie liekov. Rozhodujúcimi ustanoveniami vo vzťahu k delegovanému predpisovaniu sú § 119 ods. 10 a ods. 11 zákona o liekoch, ktoré upravujú jeho pravidlá.
 
S účinnosťou od 1. januára 2022 boli prijaté novelou zákona o liekoch viaceré zmeny týkajúce sa delegovaného predpisovania. V zmysle novej právnej úpravy sa predpisujúci lekár, ktorý deleguje predpis nazýva „poverujúci lekár“ a lekár, ktorý sa rozhodol poverujúcemu lekárovi kolegiálne pomôcť sa nazýva „povereným lekárom“. Poverujúci lekár sa na delegovanom predpise môže dohodnúť s lekárom akejkoľvek špecializácie (podstatné je to, aby šlo o lekára, ktorý je spôsobilý predpisovať – viď podmienky v § 119 ods. 1).
 
Podrobný prehľad zmien týkajúcich sa delegovaného predpisovania sme vám priniesli v našom predchádzajúcom článku:
 

Prečítajte si tiež článok
V decembri 2021 bola prijatá novela zákona o liekoch, ktorá priniesla viacero zmien. Zmeny sa dotkli aj otázky delegovaného predpisovania liekov. Zmeny v delegovanom predpisovaní...
12.1.2022

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete ako Ministerstvo zdravotníctva SR upravilo podmienky delegovaného predpisovania liekov.
 


Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1067)