mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Novela zákona o liekoch pokutuje za ovplyvňovanie výberu konkrétnej lekárne lekára, ale aj lekáreň.

Mgr. Ing. Lenka Beňušová   |   9.2.2022

Novela zákona č. 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o liekoch“) priniesla sprísnenie komunikácie lekára s pacientom v súvislosti s predpisovaním liekov a následného ovplyvňovania pri výbere lekárne. Právny predpis sankcionuje nielen protiprávne konanie, ktorého sa v tejto súvislosti môže dopustiť lekár, ale aj konania lekárne, a to aj bez ohľadu na ich úmysel. 

SPRÍSNENIE PRÁVNEJ ÚPRAVY SPOJENEJ S ODPORÚČANÍM KONKRÉTNEJ LEKÁRNE PRI PREDPISE LIEKOV
 
Vzhľadom na zmeny v zákone o lieku sa opäť vraciame k téme odporúčania konkrétnej lekárne pri predpisovaní lieku pacientovi.  Ako sme vás už nedávno informovali predošlá právna úprava, ktorá zakazovala lekárovi pri predpisovaní lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny určovať pacientovi, v ktorej verejnej lekárni a výdajni zdravotníckych pomôcok si má tento liek, pomôcku alebo dietetickú potravinu vybrať, sa ešte sprísnila. V súčasnosti v súvislosti s vystavením lekárskeho predpisu, lekárskeho poukazu alebo preskripčného záznamu zakazuje, nielen aby lekár pacientovi určoval, ale aj odporúčal alebo akýmkoľvek iným spôsobom, dokonca aj prostredníctvom iných osôb, ovplyvňoval výber lekárne na účel výdaja predpísaných humánnych liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok. (§ 119 ods. 13 Zákona o liekoch). Viac o tejto téme sa dočítate v našom článku.

Prečítajte si tiež článok
Kto je oprávnený predpísať liek, akým spôsobom má byť liek predpísaný, ale aj to ako ohľadom predpisu a výdaja liekov môže komunikovať lekár s pacientom, upravuje Zákon č. 362/2011 Z...
27.1.2022

Novela zákona teda rozšírila zákaz aj na iné osoby, prostredníctvom ktorých by mohli byť pacienti smerovaní do konkrétnej lekárne. Pomenúva aj termín sprostredkovania nákupu alebo predaja humánneho lieku. Ide o činnosť, ktorá nezahŕňa fyzickú manipuláciu s humánnym liekom, smerujúcu k tomu, aby iná osoba mala možnosť nákupu alebo predaja humánneho lieku, takže sprostredkovateľ nemusí mať liek fyzicky pri sebe. Z uvedeného teda vyplýva, že za sprostredkovateľa sa môže považovať aj spomínaná iná osoba, prostredníctvom ktorej by mohol byť ovplyvňovaný výber konkrétnej lekárne.

Podmienky, za ktorých sa osoba môže stať sprostredkovateľom nákupu alebo predaja humánneho lieku, upravujú ustanovenia Zákona o liekoch vo svojej druhej časti. V tomto prípade môže byť sprostredkovateľom fyzická, alebo právnická osoba, s bydliskom, resp. sídlom v Slovenskej republike, prípadne v inom členskom štáte. Táto osoba, je však povinná oznámiť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv zámer vykonávať sprostredkovanie nákupu alebo predaja humánneho lieku. V prípade iného členského štátu len, ak oznámila začatie sprostredkovania nákupu alebo predaja humánneho lieku príslušnému orgánu iného členského štátu. (§ 18a Zákona o liekoch)

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, aké správanie lekára a lekárne v prípade porušenia zákazu ovplyvňovania výberu konkrétnej lekárne je už protiprávne a aké sankcie im hrozia.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1007)