mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Novela zákona o liekoch sprísnila lekárom zákaz určovania lekárne, v ktorej si môžu pacienti vybrať lieky

Mgr. Ing. Lenka Beňušová   |   27.1.2022

Kto je oprávnený predpísať liek, akým spôsobom má byť liek predpísaný, ale aj to ako ohľadom predpisu a výdaja liekov môže komunikovať lekár s pacientom, upravuje Zákon č. 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o liekoch“). Zákon vymenúva všetky náležitosti, ktoré musia byť pri písaní lieku splnené, ako aj to, čo nemôže lekár v súvislosti s predpisom a následným výdajom lieku v lekárni pacientovi povedať, resp. čo môže spomenúť a aké informácie podané v tej súvislosti pacientovi sú už zákonom zakázané.
 

PRÁVNA ÚPRAVA PREDPISOVANIA LIEKOV
 
Od 1.1. 2022 vošla do účinnosti novela Zákona o liekoch. Tento zákon vo svojej šiestej časti upravuje predpisovanie, výdaj a podávanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Oprávnenie predpisovať humánne lieky, ale aj zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny má lekár a zubný lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť. Samozrejme zákon upravuje aj spôsob ako sa má liek predpisovať.
 
Ak ide o humánny liek, ktorý obsahuje liečivo uvedené v zozname kategorizovaných liekov, tak je predpisujúci lekár povinný predpísať liek s obsahom tohto liečiva uvedením názvu liečiva, ATC kódu liečiva, doplňujúcou identifikáciou referenčnej skupiny alebo referenčnej podskupiny (doplnok ATC), cesty podania, liekovej formy, množstva liečiva v liekovej forme, veľkosti balenia a počtu balení podľa údajov uvedených v zozname kategorizovaných liekov. Lekár na predpise môže uviesť, po splnení vyššie uvedených podmienok aj názov humánneho lieku, doplnok názvu a kód lieku. V prípade, ak napr. daný liek obsahuje dve alebo viac liečiv, predpisujúci lekár je povinný namiesto názvu liečiva uviesť názov humánneho lieku, jeho kód , cestu podania, liekovú formu, množstvo liečiva v liekovej forme, veľkosť balenia a počet balení. Aj naďalej ostáva v platnosti, že za správny výber liečiva alebo lieku, ako aj ostatných náležitostiach ako sú cesty podania, liekovej formy, množstva liečiva v liekovej forme, veľkosti balenia, počtu balení a dávkovania lieku pri predpisovaní humánneho lieku v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti je zodpovedný predpisujúci lekár.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, či lekár môže určovať alebo čo i len odporúčať pacientovi, v ktorej lekárni si má predpísaný liek, pomôcku alebo dietetickú potravinu vybrať.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1191)