mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Návštevy pôrodnej asistentky v domácom prostredí ženy počas tehotenstva a po pôrode budú možno uhrádzané

Mgr. Lenka Kavarniková   |   21.10.2022

Do parlamentu bol predložený návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia (z. č. 577/2004 Z.z.), ktorým sa navrhuje, aby ženy mali počas tehotenstva a po pôrode nárok na preplatenie návštevy zdravotnej sestry v ich domácom prostredí z verejného zdravotného poistenia.
 

POMOC PÔRODNEJ ASISTENTKY JE V MNOHÝCH KRAJINÁCH EÚ BEŽNÁ
 
V mnohých krajinách EÚ je pomoc pôrodných asistentiek počas tehotenstva a v čase šestonedelia v domácom prostredí ženy bežnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti, pričom táto zdravotná starostlivosť im je hradená. V našich podmienkach si takéto návštevy na základe aktuálne platnej legislatívy musí hradiť žena sama.
 
Aby boli takéto návštevy pôrodných asistentiek v domácom prostredí ženy plne hradené, bol do parlamentu predložený návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia. Legislatívny návrh má priniesť pre ženy v očakávaní nárok na plnú úhradu návštevy pôrodnej asistentky priamo v ich domácom prostredí, a to nie len počas tehotenstva, ale aj v období po pôrode (v období šestonedelia).
 
KTORÉ PÔRODNÉ ASISTENTKY BY MALI MAŤ MOŽNOSŤ VYKONÁVAŤ NÁVŠTEVY V DOMÁCNOSTI ŽIEN POČAS TEHOTENSTVA A PO PÔRODE?
 
Navrhovaná novela jasne vymedzuje, ktoré pôrodné asistentky budú môcť poskytovať zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí počas tehotenstva a po pôrode, aby to mali zároveň aj preplatené z verejného zdravotného poistenia. Mali by to byť len pôrodné asistentky, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.
 
Podľa dôvodovej správy k návrhu novely (cit.): „Cieľom predloženej novely zákona je, aby predpôrodnú starostlivosť a starostlivosť po pôrode, teda v šestonedelí, mohli poskytovať aj pôrodné asistentky v samostatnej praxi, čo by znamenalo, že na základe verejného zdravotného poistenia by im bola táto služba uhrádzaná.“
 
V AKOM ROZSAHU SA NAVRHUJE PREPLÁCAŤ NÁVŠTEVY PÔRODNEJ ASISTENTKY?
 
V rámci predloženého návrhu novely sa navrhuje, aby mali ženy nárok na preplatenie:

  • 2 návštev v ich domácom prostredí počas tehotenstva (od 20. týždňa tehotenstva) a
  • 2 návštev v ich domácom prostredí po pôrode v čase šestonedelia, pričom prvá návšteva sa má vykonať do 24 hodín po návrate ženy do domácnosti po pôrode

Cieľom takto koncipovanej novely je pomôcť ženám v čase príprav na pôrod. Pôrodné asistentky by mali ženám pomáhať v psychofyzickej príprave na pôrod, v poradenstve týkajúcom sa tehotenstva, v cvičeniach, ktoré pripravia budúcu mamičku na pôrod. Pôrodné asistentky učia správne dýchať, uvoľňovať a sťahovať svaly a ženy tiež pripravujú na dojčenie.  Po pôrode zase pomáhajú ženám pri problémoch s dojčením. Sledujú aj zdravotný stav ženy v období šestonedelia, pretože prvá kontrola obvodným gynekológom je až 6 týždňov od pôrodu. V prípade, že vzniknú vážnejšie problémy, pôrodná asistentka odporúča okamžité vyšetrenie u gynekológa. Mnoho budúcich mamičiek určite takúto pomoc ocení, a to najmä v prípade ak sa jedná o prvorodičku.
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
 
Účinnosť tejto zmeny sa navrhuje od 1. januára 2023, ale všetko bude závisieť od legislatívneho procesu, ktorý práve prebieha. Budeme ho pre vás sledovať.
 
Bližšie informácie, ako aj všetky dokumenty k návrhu novely nájdete na tomto odkaze:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=1145 

(Počet prečítaní: 502)