mediPRÁVNIK chráni už 1616 ambulancií a lekární.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, máte zriadený web pre ambulanciu, ktorý vás právne ochráni?

Bc. Veronika Karabinošová   |   9.11.2022

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zverejňovať informácie, ku ktorým ho viažu právne predpisy. V súčasnosti už majú mnohí lekári a iní zdravotnícki pracovníci zriadenú webovú stránku pre svoju ambulanciu. Spĺňa však takáto webová stránka všetky povinnosti, ktoré vyplývajú z vyhlášky MZ SR o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (vyhláška č. 444/2019 Z.z.) a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z.z.)? Odpoveďou vám budú nasledujúce riadky.

Právny web plný výhod
 
Či už ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti máte alebo nemáte zriadenú webovú stránku ambulancie, pacienti musia mať prístup k informáciám, ktoré sú pre nich dôležité. Vašou povinnosťou je im tento prístup umožniť. Ak sa teraz sami seba pýtate, k čomu vám bude ďalšia webová stránka, ak už jednu stránku spravujete alebo základne údaje vašej ambulancie máte zverejnené na portáli www.e-vuc.sk, určite čítajte ďalej.
 
V rámci našej advokátskej kancelárie sme pre všetkých vás, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vypracovali systém, ktorého výsledkom je fungujúci právny web vašej ambulancie, vytvorený na mieru pre vašu ambulanciu. S naším webom ambulancie si vy splníte svoje právne povinnostivaši pacienti získajú jednoduchý a rýchly prístup k informáciám, ktoré potrebujú vedieť. A pozooor! Náš systém je pripravený tak, aby si bez akýchkoľvek obmedzení dokázal „podať ruku“ s vašou webovou stránkou a portálom e-vuc.sk. Aby sme vás toľko nenapínali, pozývame vás na prehliadku webu ambulancie :).
 
Prvé kroky vedú k balíku Ambulancia na „kľúč“/Ambulancia na „kľúč“ PREMIUM
 
Presne tak. Aby ste si vôbec mohli zriadiť web ambulancie, musíte si zakúpiť balík Ambulancia na „kľúč“/Ambulancia na „kľúč“ PREMIUM svojej špecializácie. Balík v sebe ukrýva okrem webu ambulancie aj ďalšie výhody a zľavy, ktoré by bola naozaj škoda nevyužiť. 

Prečítajte si tiež článok
Balíky mediPRÁVNIK mini, Ambulancia/Lekáreň na „kľúč“ a Ambulancia/Lekáreň na „kľúč“ PREMIUM sú neodmysliteľnou súčasťou nášho portálu mediPRÁVNIK, ktorý pomáha mnohým poskytovateľom...
10.6.2022

Zakúpením balíka sa otvárajú dvere do právneho webu vašej ambulancie
 
Zakúpením balíka sa vám automaticky sprístupni možnosť vytvoriť web ambulancie, ktorého obsahom je niekoľko častí. Každú časť je potrebné vyplniť. Tu platí, čím viac vyplnených informácii, tým lepšie.  Právny web ambulancie vám umožní zverejniť tieto informácie:

 • Základné údaje ambulancie (napr. názov ambulancie/sídlo ambulancie/kontakt na ambulanciu)
 • Informácie o poskytovateľovi (napr. meno odborného zástupcu ambulancie/email pre potvrdzujúce správy)
 • Personál ambulancie a jeho pracovná pozícia (personálne obsadenie ambulancie/pracovná pozícia vašich zamestnancov)
 • Ordinačné hodiny a doplnkové ordinačné hodiny (možnosť uviesť 5 časových úsekov s konkrétnym výkonom, ktorý v daný čas vykonávate)
 • Spôsob objednávania pacientov (uvediete spôsob, ktorým sa k vám na vyšetrenie môžu pacienti objednať - online/emailom/telefonicky)
 • Informácie o neprítomnosti v ambulancii  (doplnenie údajov zastupujúceho lekára/možnosť odoslať informáciu o vašej neprítomnosti samosprávnemu kraju)
 • Zmluvné poisťovne (zdravotné poisťovne, s ktorými mate uzavreté zmluvy)
 • Aktuálny oznam (zverejnenie dôležitých informácii pre pacientov, o ktorých by mali vedieť)
 • Dokumenty ambulancie (možnosť pridať na právny web cenník výkonov, všeobecné zmluvné podmienky, informované súhlasy, pravidlá spracovania osobných údajov, či iné dôležité dokumenty ambulancie. Pacient sa s nimi bude môcť v pokoji oboznámiť z pohodlia domova. Takto si viete splniť aj zákonnú oznamovaciu povinnosť zverejnenia cenníka, či katalógu výkonov)
 • Podpora mediPRÁVNIK (možnosťou povolenia prístupu na 10 dní alebo na dobu neurčitú, vám vieme s právnym webom pomôcť a vykonať nastavenia údajov za vás)

Jednoduchý spôsob, ktorým sa pacienti dozvedia o právnom webe vašej ambulancie
 
Právnu ochranu ambulancie sme vyšperkovali do detailov. Aby sa vaši pacienti dozvedeli o spôsobe, ktorým právne chránite svoju ambulanciu, pošleme vám plagát, ktorý je (ako to u nás býva zvykom) s množstvom výhod:

 • Plagát prispôsobený priamo pre vašu ambulanciu s jej názvom a menom lekára alebo zdravotníckeho pracovníka
 • Link na váš právny web ambulancie
 • Obsahom je 5 časti – Poďme sa zoznámiť/Takto to u nás funguje/Vaša bezpečnosť je prioritou/Zanechajte nám spätnú väzbu/Prejdite na náš web
 • Súčasťou časti „Zanechajte nám spätnú väzbu“ je QR kód, ktorého naskenovaním  bude pacient priamo presmerovaný na spätnú väzbu (o tejto možnosti a zároveň povinnosti pripravujeme článok)
 • Súčasťou časti „Prejdite na náš web“ sú QR kódy, ktoré pacienta priamo presmerujú do jednotlivých časti vášho právneho webu
 • Možnosť vybrať si farbu plagátu 

Sme tu pre vás!
 
Je otázka, na ktorú by ste radi dostali odpoveď? Potrebujete poradiť alebo pomôcť s právnym webom ambulancie? Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 944 116 145 alebo emailom na podpora@medipravnik.sk. Radi vám poradíme, pretože právna ochrana je dôležitá aj pre vašu ambulanciu :).