mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Ako v ambulancii účtovať platby od pacientov alebo prečo musí mať ambulancia elektronickú registračnú pokladnicu?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   8.6.2023

V rámci seriálu venovaného cenníku ambulancie vám prinášame tretí článok, ktorý bude zameraný na účtovanie platieb prijatých od pacientov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Základnou povinnosťou pre poskytovateľov v súvislosti s príjmom platieb od pacientov je aj povinnosť vydať pacientovi doklad o úhrade. V najbližších riadkoch si povieme aj o tom prečo majú poskytovatelia povinnosť mať elektronickú registračnú pokladnicu.

ZÁKLADOM VYBERANIA POPLATKOV V AMBULANCII JE CENNÍK!
 
Základnou povinnosťou poskytovateľov je mať v ambulancii zverejnený cenník všetkých zdravotných výkonov (§ 79 ods. 1 písm. g) zákona o poskytovateľoch). Účelom cenníka je transparentne informovať pacienta o tom, za čo si v ambulancii platí, ale aj o tom, čo mu je hradené z verejného zdravotného poistenia.

Prečítajte si tiež článok
Zdravotné výkony, ktoré sú v ambulancii pacientom poskytované môžu byť hradené z verejného zdravotného poistenia (úplne alebo čiastočne) alebo môže ísť aj o výkony, ktoré zo...
1.6.2023

Na to, aby bol cenník uvedený do praxe ambulancie, je poskytovateľ povinný cenník aj zoznam (ak je zmluvný poskytovateľ) nie len zverejniť v ambulancii, ale aj preukázateľne zaslať na samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania ambulancie. V prípade vykonania zmien v cenníku alebo v zozname, je poskytovateľ povinný aj každú takúto zmenu oznámiť na samosprávnom kraji. Tu je dôležité podotknúť, že samosprávny kraj cenník neschvaľuje, iba ho vezme na vedomie. Kontrolný mechanizmus vo vzťahu k poplatkom v ambulancii zo strany samosprávneho kraja sa spustí až v momente, kedy na poskytovateľa bude napr. podaný podnet zo strany pacienta.
 
Okrem zverejnenia cenníka v priestoroch ambulancie a oznámenia na samosprávny kraj, nie je potrebné zabúdať ani na online priestor. Zákon o poskytovateľoch upravuje v súvislosti s informáciami o poplatkoch v ambulancii povinnosť poskytovateľa zverejniť na svojej webovej stránke informácie aj o cenách zdravotných výkonov (§ 79 ods. 1 písm. zj) zákona o poskytovateľoch). 

Prečítajte si tiež článok
Prinášame vám pokračovanie nášho seriálu venovaného cenníku ambulancie. Tentokrát sa pozrieme na to, ako správne cenník v ambulancii zverejniť. Dokonca si povieme aj o povinnosti...
7.6.2023

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom prečo majú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinnosť mať elektronickú registračnú pokladnicu za účelom vydávania dokladov o úhrade pacientom.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 748)