mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Ako správne cenník v ambulancii zverejniť?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   7.6.2023

Prinášame vám pokračovanie nášho seriálu venovaného cenníku ambulancie. Tentokrát sa pozrieme na to, ako správne cenník v ambulancii zverejniť. Dokonca si povieme aj o povinnosti poskytovateľov mať webovú stránku pre ich ambulanciu a o zverejňovaní cenníka na webe ambulancie. Poďme sa spolu na to pozrieť.

KDE V PRIESTOROCH AMBULANCIE MÁ BYŤ CENNÍK ZVEREJNENÝ?
 
Cenník je neodmysliteľnou súčasťou každej ambulancie. Aké sú základné pravidlá pri jeho tvorbe a čo by mal obsahovať, sme si už priblížili.

Prečítajte si tiež článok
Zdravotné výkony, ktoré sú v ambulancii pacientom poskytované môžu byť hradené z verejného zdravotného poistenia (úplne alebo čiastočne) alebo môže ísť aj o výkony, ktoré zo...
1.6.2023

Úlohou cenníka má byť transparentné informovanie pacienta o tom, za čo v ambulancii platí a čo nie. S ohľadom na to majú poskytovatelia, okrem povinnosti mať cenník, aj povinnosť cenník zverejniť v zmysle § 79 ods. 1 písm. g) zákona o poskytovateľoch (z. č. 578/2004 Z.z.) na prístupnom a viditeľnom mieste. Aké je to prístupné a viditeľné miesto? To určuje priamo zákon o poskytovateľoch, ktorý hovorí, že ide o vyvesenie cenníka vo vstupných priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia a uverejnenie na webovom sídle poskytovateľa, ak ho má zriadené.
 
NEZABUDNITE CENNÍK VŽDY ZASLAŤ AJ NA SAMOSPRÁVNY KRAJ!
 
V súvislosti s cenníkom vyplýva zo zákona o poskytovateľoch aj povinnosť zaslať cenník na samosprávny kraj, príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia (§ 79 ods. 1 písm. zo) zákona). V prípade, ak v cenníku ambulancie nastane zmena, poskytovateľ musí zaslať po každej vykonanej zmene cenník znova na samosprávny kraj. Samosprávny kraj tak musí mať vždy aktuálny cenník ambulancie.
 
Samosprávny kraj cenník neschvaľuje, iba ho berie na vedomie. Cenník je kontrolovaný samosprávnym krajom až v momente, keď príde napr. podnet od pacienta na to, že poskytovateľ neoprávnene vyberá poplatky od pacientov. V tomto smere posúdi samosprávny kraj oprávnenosť vyberania poplatkov a v prípade, ak zistí, že poskytovateľ neoprávnene vyberá poplatky od pacientov, môže byť poskytovateľovi uložená pokuta až do výšky 16 596 eur.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom ako účinne postupovať pri zverejňovaní cenníka v ambulancii. Pozrieme sa aj na to, prečo je pre ambulanciu dôležité mať web ambulancie.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 525)