mediPRÁVNIK chráni už 1898 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Pozor! Cenník ambulancie a zoznam všetkých zdravotných výkonov nie je to isté

Mgr. Lenka Kavarniková   |   1.6.2023

Zdravotné výkony, ktoré sú v ambulancii pacientom poskytované môžu byť hradené z verejného zdravotného poistenia (úplne alebo čiastočne) alebo môže ísť aj o výkony, ktoré zo zdravotného poistenia nie sú vôbec hradené. Práve s ohľadom na to, aby pacient vedel za čo v ambulancii musí a za čo nemusí platiť, je základnou povinnosťou ambulancie mať v priestoroch ambulancie umiestnený cenník. Cenník musí zohľadňovať všetky výkony realizované v ambulancii, a to aj hradené aj tie nehradené zo zdravotného poistenia. Prinášame vám prvý článok zo série venovanej cenníku ambulancie.

CENNÍK A ZOZNAM VŠETKÝCH ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV V AMBULANCII
 
S ohľadom na výber poplatkov v zdravotníckych zariadeniach musí byť pacient vždy transparentne informovaný o tom, za čo v zdravotníckom zariadení platí a čo je mu hradené z verejného zdravotného poistenia. Toto vyplýva zo základnej povinnosti poskytovateľa mať zverejnený cenník v zmysle § 79 ods. 1 písm. g) zákona o poskytovateľoch (z. č. 578/2004 Z.z.) a z povinnosti zazmluvneného poskytovateľa mať zverejnený zoznam všetkých zdravotných výkonov plne aj čiastočne hradených alebo nehradených z verejného zdravotného poistenia podľa § 79 ods. 1 písm. zp) zákona o poskytovateľoch.
 
Je dôležité podotknúť, že cenník a zoznam zdravotných výkonov nie je to isté. Ide o dve rozdielne veci, s ktorými právne predpisy spájajú rôzne povinnosti pre poskytovateľa ZS. Vo vzťahu k cenníku, ako sme už uvideli, platí, že musí ho mať zverejnený každý poskytovateľ, musí ho dodržiavať a zaslať ho samosprávnemu kraju. Poskytovateľ ZS, ktorý je zároveň zmluvným poskytovateľom (má uzavretú zmluvu so zdravotnou poisťovňou), je povinný mať okrem cenníka zverejnený aj zoznam zdravotných výkonov, ktoré sú hradené čiastočne alebo úplne zo zdravotného poistenia. Tento zoznam musí tiež zaslať tak ako cenník samosprávnemu kraju.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom aké základné pravidlá platia pri výbere poplatkov v ambulancii. Pozrieme sa aj na to, za čo nie je možné vyberať poplatky od pacientov.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 831)