mediPRÁVNIK.sk

Pracovnoprávna agenda

Zmluva o spracúvaní osobných údajov - ambulancia

Ambulancia ako prevádzkovateľ má povinnosť podľa nariadenia GDPR v rámci zabezpečenia ochrany osobných údajov uzavrieť zmluvu o spracovaní osobných údajov so všetkými svojimi sprostredkovateľmi. Sprostredkovateľom je najmä externá spoločnosť, ktorá sa stará o vedenie vášho účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy, spoločnosťou poskytujúca ambulantný softvér, spoločnosťou zabezpečujúca pravidelné školenie zamestnancov v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Preto sme pre vás pripravili zmluvu o spracúvaní osobných údajov, ktorá má všetky potrebné náležitosti.
 • Dátum aktualizácie:
  3.6.2019
 • Dátum revízie:
  3.6.2019
 • Typ dokumentu:
  Pracovnoprávna agenda
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie
bez služby mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 19 € s DPH
So službou mediPRÁVNIK ambulancia ušetríte 10 € s DPH
so službou mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 9 € s DPH