mediPRÁVNIK.sk

Informovaný súhlas

Poučenie a informovaný súhlas – bronchokonstrikčný test

Dokument obsahuje písomné poučenie pacienta o plánovanom vyšetrení – bronchokonstričnom teste, o dôvode a účele zdravotného výkonu, spôsobe vykonania, starostlivosti pred a po výkone, kontraindikáciách a možných rizikách realizácie výkonu, alternatívnom postupe a rizikách súvisiacich s odmietnutím výkonu. Súčasťou dokumentu je aj informovaný súhlas pacienta, ktorý je nevyhnutnou súčasťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi, ako aj poučenie a písomné odmietnutie vykonania zdravotného výkonu.
 • Dátum aktualizácie:
  1.7.2018
 • Dátum revízie:
  1.7.2018
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas
 • Špecializácia:
  ambulancia klinickej imunológie a alergológie, pneumologicko-ftizeologická ambulancia
bez služby mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 49 €
So službou mediPRÁVNIK ambulancia ušetríte 30 €
so službou mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 19 €
Chýba Vám dokument, ktorý potrebujete?