mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Zjednodušenie procesu výkonu dohľadu alebo aké zmeny nastali vo výkone dohľadu od 1. januára 2023

Mgr. Katarína Uhrinová   |   15.2.2023

Koncom roka 2022 bola prijatá veľká novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou (z. č. 581/2004 Z. z.), ktorá sa v značnej miere dotkla výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Novelizovaná právna úprava nadobudla účinnosť 01.01.2023 a priniesla viacero dôležitých zmien. Zmeny v zákone boli koncipované tak, aby odstránili existujúce nedostatky a zároveň, aby právna úprava zodpovedala potrebám aplikačnej praxe. Nižšie predstavíme vybrané zmeny zákona týkajúce sa dohľadu.

VŠEOBECNE O DOHĽADE NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
 
Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a verejným zdravotným poistením (ďalej len ako „dohľad“) slúži ako prostriedok ochrany v prípadoch, keď sa pacient domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv alebo právom chránených záujmov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia. Dohľad vykonáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len ako „ÚDZS“). Výkonom dohľadu ÚDZS zabezpečuje správnosť a zákonnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti, čím poskytuje pacientom právnu istotu, že v prípade pochybenia dôjde k jeho prešetreniu a k následnej náprave, ak sa pochybenie výkonom dohľadu verifikuje.
 
Vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotným poisťovniam má dohľad preventívnu a sankčnú funkciu. Hrozba sankcie v prípade zistenia pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia zdravotnou poisťovňou zároveň pôsobí preventívne. Totiž, ak by výkon dohľadu potvrdil pochybenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v závislosti od jeho závažnosti, hrozí poskytovateľovi zákaz výkonu zdravotníckeho povolania až na jeden rok.
 
Výkon dohľadu je možné začať viacerými spôsobmi, jedným z nich je podanie podnetu oprávneného subjektu. V zmysle z. č. 581/2004 Z. z. ide o osobu, ktorá sa domnieva, že došlo k porušeniu jej práv alebo právom chránených záujmov – podávateľ podnetu. Na samotné podanie podnetu sa neviažu žiadne ďalšie podmienky a tak sú podávatelia oprávnení podávať akékoľvek podnety, a to aj také, ktoré svojim obsahom neopodstatňujú začatie výkonu dohľadu. Jedným z problémov, ktoré sa novela snažila vyriešiť, je práve regulácia množstva podaní s cieľom eliminovať neopodstatnené sťažnosti pacienta.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom ako sa zjednodušil proces výkonu dohľadu a o ďalších vybraných zmenách vo výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou po 01.01.2023.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 612)