mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Na poskytovateľa sa môže obrátiť už aj blízka osoba pacienta, ak sa domnieva, že pacientovi nebola poskytnutá ZS správne

Mgr. Lenka Kavarniková   |   17.1.2023

Základnou povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je poskytovať zdravotnú starostlivosť správne - v súlade so stavom lege artis. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti niekedy nastane aj situácia, kedy sa pacient domnieva, že mu zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne. V takom prípade sa môže obrátiť pacient priamo na poskytovateľa a žiadať o nápravu. Legislatívne zmeny prijaté koncom roka 2022 umožnili, aby sa za pacienta obrátila na poskytovateľa aj jeho blízka osoba

MOŽNOSŤ PACIENTA OBRÁTIŤ SA NA POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, AK SA DOMNIEVA, ŽE SA MU NEPOSKYTLA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ SPRÁVNE
 
Pacient pri potrebe vyhľadať lekára prirodzene očakáva, že mu bude zdravotná starostlivosť poskytnutá správne. To, čo je chápané pod pojmom správne poskytnutá zdravotná starostlivosť nachádzame v samotnom zákone o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z.z.). Kľúčovými kritériami pri hodnotení poskytnutej liečby z hľadiska jej očakávanej účinnosti sú aktuálne poznatky medicíny definované ako vedecké znalosti a klinické skúsenosti zodpovedajúce danému odboru alebo špecializácii v danom období. V prípade, ak poskytnutie zdravotnej starostlivosti nie je v súlade s podmienkami uloženými zákonom, pôjde o postup nesúladný so zákonom, v právnej terminológii označovaný ako non lege artis.
 
Ak sa pacient domnieva, že pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti došlo k postupu non lege artis (nesúlad so zákonom), má právo obrátiť na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s písomnou žiadosťou o nápravu (§ 17 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti). V takomto prípade musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti pacientom písomne informovať pacienta o spôsobe vybavenia jeho žiadosti (§ 17 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti). Doba na vyjadrenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti môže byť aj kratšia, a to v závislosti od obsahu žiadosti.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, že už aj blízka osoba môže požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nápravu. Povieme si za akých podmienok môže blízka osoba žiadosť podať.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 690)