mediPRÁVNIK chráni už 1955 ambulancií a lekární.

Získanie kódu pre MOM a základné povinnosti

JUDr. Miriam Tipánová   |   26.3.2021

Na to, aby ste si mohli zriadiť mobilné odberové miesto (ďalej v texte aj ako „MOM“), musíte splniť viaceré povinnosti. Niektoré povinnosti sa líšia na základe druhov testov, ktoré sa vykonávajú v mobilnom odberovom mieste napríklad v prípade požiadaviek na personálne a materiálno - technické vybavenie mobilného odberového miesta.

O personálnych a materiálno - technických požiadavkách na vybavenie mobilného odberového miesta sme sa venovali v tomto článku:

Prečítajte si tiež článok
Podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa považuje mobilné odberové miesto (ďalej v texte len ako „MOM“) za zariadenie ambulantnej zdravotnej...
19.3.2021

Informácie sú účinné do 1. apríla 2021.

Od 1. apríla došlo k zmenám v minimálnych požiadavkách. Dočítate sa o nich v tomto článku:

Prečítajte si tiež článok
Od 1. apríla 2021 nadobúda účinnosť vyhláška č. 107/2021 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z., o minimálnych...
24.3.2021

ZÍSKANIE POVOLENIA

Po tom ako splníte minimálne požiadavky na MOM, musíte získať povolenie na jeho prevádzkovanie a súhlas s uvedením priestorov do prevádzky od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej v texte aj ako “RÚVZ“) na ktorého území sa má MOM nachádzať.

A. Súhlas s uvedením priestorov do prevádzky

Ak požiadate o súhlas, Regionálny úrad vykoná obhliadku na mieste a bude posudzovať, či hlavne spĺňate minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta, a prevádzkový poriadok.

B. Povolenie

RÚVZ v prípade ak rozhoduje o povolení podľa zákona č. 578/2004 Z.z. posudzuje hlavne vlastníctvo priestorov alebo nájomnú zmluvu a bezúhonnosť konateľov. RÚVZ vydá rozhodnutie o povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a zverejní ho na svojom webovom sídle. Právoplatnosť nadobúda automaticky nasledujúci deň po zverejnení.

RÚVZ oznámi zverejnenie rozhodnutia spoločnosti CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. a tá zariadenie aktivuje v elektronických Registroch povolení.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete čo je potrebné splniť aby ste si mohli zriadiť MOM a základné povinnosti.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1080)