mediPRÁVNIK chráni už 1856 ambulancií a lekární.

Zriadenie mobilného odberového miesta

JUDr. Miriam Tipánová   |   19.3.2021

Podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa považuje mobilné odberové miesto (ďalej v texte len ako „MOM“) za zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Jeho prevádzkovateľom je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na vyššie uvedené sa na MOM vzťahujú všetky povinnosti, ktoré súvisia s poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na rozsiahlosť témy sa v tomto článku zameriame len na personálne a materiálno - technické vybavenie MOM.

Niektoré povinnosti prevádzkovateľov MOM sa líšia na základe druhov testov, ktoré vykonávajú. V rámci MOM sa vykonávajú:

a) PCR Covid-Pass (hradené poisťovňou, len na objednávku na korona.gov.sk)

b) Ag MZSR (bezplatný antigénový test pre širokú verejnosť, hradený Ministerstvom zdravotníctva SR - len zazmluvnené MOM)

c) Ag bezplatný (bezplatný antigénový test pre širokú verejnosť vykonávaný v rámci akcie "Zachráňme spolu životy" alebo iného celoplošného skríningu alebo testovania)

d) Ag Návrat do škôl 2021 (antigénový alebo "kloktací PCR" test pre žiakov, rodičov a zamestnancov škôl hradený MŠVVaŠ SR)

e) Ag pre zamestnancov (antigénový test, ktorý vo vlastných priestoroch robia veľké firmy pre zamestnancov)

f) PCR pre samoplatcov (PCR test, ktorý si hradia občania)

g) Ag pre samoplatcov (antigénový test, ktorý si hradia občania - lyžiarske strediská, akcie,…)

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete čo je hneď na úvod potrebné splniť, aby ste mohli zriadiť mobilné odberové miesto.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 953)