mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Zásady ochrany osobných údajov – 3. časť seriálu

Mgr. Katarína Uhrinová   |   15.6.2023

V tretej časti seriálu na tému spracúvanie osobných údajov sa budeme venovať zvyšným zásadám ochrany osobných údajov, ktoré spolu s predchádzajúcimi zásadami tvoria základný balík pravidiel, ktoré je pri strete s osobnými údajmi potrebné dodržiavať. V nasledujúcom článku si rozoberieme jednotlivé zásady a uvedieme praktické príklady.

Zásada minimalizácie údajov
 
Zo samotného pomenovania zásady vyplýva, že sa bude jednať o minimalizáciu, resp. limitovanie údajov s ohľadom na určitý aspekt. Podstata zásady spočíva v spracovaní len tých osobných údajov pacientov, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný pre účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. To znamená, že poskytovateľ zdravotnej/lekárskej starostlivosti má povinnosť spracúvať správne osobné údaje pacienta za účelom naplnenia sledovaného účelu. Zároveň, je povinný zachovať určitý balans spracúvania, a nepracovať s viac osobnými údajmi pacienta, než je potrebné na dosiahnutie sledovaného účelu. Inými slovami povedané poskytovateľ má povinnosť vyhodnocovať proporcionalitu a nevyhnutnosť zozbieraných údajov na určený cieľ.
 
Príklad:
Poskytovateľ zdravotnej/lekárenskej starostlivosti by nemal spracúvať údaje o záľubách alebo dovolenkových destináciách pacientov, nakoľko tie nie sú nevyhnutné na poskytnutie zdravotnej/lekárenskej starostlivosti.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom, aké zásady okrem zásady obmedzenia účelu a zásady zákonnosti je potrebné dodržiavať.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 314)