mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Vymazané spoločnosti, pozor! Dostanete možnosť obnoviť svoj zápis v Obchodnom registri SR

Mgr. Lenka Kavarniková   |   16.12.2021

Niektorým obchodným spoločnostiam (aj ambulanciám a lekárňam) v posledných dňoch prišiel z registrového súdu nemilý „pozdrav“ v podobe potvrdenia o výmaze spoločnosti z Obchodného registra SR. K výmazu spoločností došlo z dôvodu nesplnenia povinnosti zmeniť si hodnotu základného imania a vkladov spoločníkov na eurá. Ministerstvo spravodlivosti SR však týmto spoločnostiam chcelo pomôcť a do vlády SR predložilo návrh novely Obchodného zákonníka, ktorá im má umožniť obnoviť zápis spoločnosti do Obchodného registra SR. Aké však budú podmienky preto, aby spoločnosť mohla žiadať o obnovu jej zápisu? V nasledujúcich riadkoch vám podmienky priblížime.

POSLEDNÁ ŠANCA PRE VYMAZANÉ SPOLOČNOSTI
 
Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo návrh novely Obchodného zákonníka, ktorá má umožniť vymazaným spoločnostiam docieliť obnovenie ich zápisu do Obchodného registra SR (ďalej ako „OR SR“). Návrh novely bol predložený najprv na rokovanie vlády SR, v rámci ktorého bol návrh novely schválený a následne na to predložený na rokovanie parlamentu. Parlament navrhovanú novelu Obchodného zákonníka taktiež schválil.
 
Spoločnosti, ktoré boli vymazané z OR SR z dôvodu toho, že nezmenili hodnoty základného imania a vkladov spoločníkov na eurá, by mali mať v zmysle schválenej novely Obchodného zákonníka možnosť podať návrh na obnovenie zápisu v OR SR. Návrh na obnovenie zápisu budú môcť podať najneskôr do 31. januára 2022.
 
AKÉ DOKUMENTY MÁ SPOLOČNOSŤ PRIPOJIŤ K NÁVRHU NA OBNOVENIE ZÁPISU?
 
Podľa prijatej novely Obchodného zákonníka by spoločnosti mali k návrhu na obnovenie zápisu pripojiť nasledovné podklady:
1. rozhodnutie osôb, ktoré boli spoločníkmi v spoločnosti ku dňu jej výmazu z obchodného registra, o premene menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro a úplné znenie spoločenskej zmluvy alebo stanov
2. riadnu účtovnú závierku spoločnosti za posledné účtovné obdobie pred jej výmazom z obchodného registra
3. čestné vyhlásenie osoby, ktorá bola ku dňu výmazu spoločnosti z obchodného registra osobou oprávnenou konať za spoločnosť, že spoločnosť mala ku dňu výmazu z obchodného registra obchodný majetok
4. čestné vyhlásenie osoby, ktorá bola ku dňu výmazu spoločnosti z obchodného registra osobou oprávnenou konať za spoločnosť, že na zrušenie spoločnosti neboli ku dňu jej výmazu z obchodného registra iné dôvody ako dôvody podľa § 768s ods. 2 písm. c) (pozn. čiže dôvod, že nepreviedli hodnoty základného imania a vkladov spoločníkov na eurá)
 
Po podaní návrhu na obnovenie zápisu, OR SR bezodkladne rozhodne o obnovení zápisu danej spoločnosti, pričom nebude nariadená ani dodatočná likvidácia spoločnosti.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete aký postih hrozí ambulancii/lekárni, ktorá nepodá návrh na obnovenie zápisu spoločnosti v stanovenej lehote.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 806)