mediPRÁVNIK chráni už 1405 ambulancií a lekární.

Lekárne, pozor! MZSR stanovilo maximálnu cenu Ag testu. Čo s testami, ktoré už sú na sklade?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   9.12.2021

Dňom 27. novembra 2021 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 440/2021 Z.z.). V zmysle novelizovaného opatrenia sa reguluje cena za rýchle antigénové testy na COVID-19 ako diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. V najbližších riadkoch vám prinesieme pohľad na to, ako takto regulovaná cena bude ovplyvňovať lekárne.

REGULÁCIA CIEN V ZDRAVOTNÍCTVE
 
Otázku regulácie cien (a to nie len v zdravotníctve) upravuje základný cenový predpis, ktorým je zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách. Podľa neho Ministerstvo zdravotníctva SR ako jeden z cenových orgánov ustanovuje rozsah regulácie cien všeobecne záväzným právnym predpisom. Takýmto všeobecne záväzným právnym predpisom je práve aj opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (ďalej ako „cenové opatrenie“). Cenové opatrenie sa týka všetkých zdravotníckych zariadení, vrátane poskytovateľov lekárenskej starostlivosti - lekární.
 
URČENIE MAXIMÁLNEJ CENY RÝCHLEHO ANTIGÉNOVÉHO TESTU NA OCHORENIE COVID-19
 
Tak, ako v prípade iných právnych predpisov, aj v prípade cenového opatrenia už viackrát došlo k jeho novelizácii. Dňa 26. novembra 2021 vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR opatrenie, ktorým bolo cenové opatrenie doplnené (konkrétne prílohy č. 2 k cenovému opatreniu) o diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Bola pridaná jedna položka, a to rýchle antigénové testy na COVID-19. Maximálna cena za rýchle antigénové testy na COVID-19 bola stanovená vo výške 5,00 eur a to vrátane DPH. Dá sa predpokladať, že táto cenová regulácia reaguje na epidemické opatrenia spočívajúce v Ag testovaní zamestnancov a v prísľube Vlády SR náklady spojené s týmto testovaním zamestnávateľom refundovať. V doterajších vyjadrenia členov vlády zaznelo, že maximálne výška náhrady nákladov by mala byť práve 5 EUR/test.
 
Opatrenie z 26. novembra 2021, ktorým sa mení cenové opatrenie, nájdete v osobitnom vydaní vestníka Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 27. novembra 2021 na tomto odkaze: https://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr 
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete vo vzťahu ku komu má takto určenú maximálnu cenu antigénového testu lekáreň uplatňovať a či sa daná cenová regulácia bude vzťahovať aj na antigénové testy, ktoré lekáreň nakúpila ešte pred účinnosťou danej zmeny.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 338)