mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Od októbra nastali zmeny vo výkone prehliadok mŕtvych tiel. Ambulantní lekári, pripravte sa na ne

Mgr. Lenka Kavarniková   |   12.10.2021

Prehliadka mŕtveho tela je činnosťou vykonávanou vo verejnom záujme, ktorú realizuje prehliadajúci lekár v rámci výkonu zdravotníckeho povolania. Zisťuje sa ňou čas a príčina smrti. Do októbra 2021 bolo ich vykonávanie primárne zabezpečené organizátormi prehliadok mŕtvych tiel, ktorí si v rámci verejného obstarávania „vysúťažili“ uzatvorenie zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel. Na základe iniciatívy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou však došlo k prijatiu legislatívnych zmien, ktoré značne zmenili proces realizácie prehliadok mŕtvych tiel. V najbližších riadkoch vám prinesieme prehľad zmien výkonu prehliadok mŕtvych tiel podľa aktuálne účinnej právne úpravy.

PREHLIADKA MŔTVEHO TELA V ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
 
Ako sme už spomenuli vyššie, prehliadku mŕtveho tela vykonáva prehliadajúci lekár, ktorý je zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár a má vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel (oprávnenie vydáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou). V prípade, ak dôjde k úmrtiu priamo v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (v nemocnici), poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie tejto nemocnice, zabezpečí prehliadku mŕtveho tela prehliadajúcim lekárom, ktorý nebol ošetrujúcim lekárom zomrelého počas poslednej hospitalizácie v danej nemocnici.
 
PREHLIADKA MŔTVEHO TELA MIMO ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
 
Až do októbra 2021 prehliadky mŕtvych tiel vykonávali primárne organizátori prehliadok mŕtvych tiel (ďalej aj ako „organizátor“), ktorí mali uzatvorenú zmluvu na ich zabezpečenie. Zmluva na zabezpečenie prehliadky mŕtvych tiel (ďalej aj ako „zmluva“) sa uzatvárala s fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá bola vybratá v proces verejného obstarávania.
 
Pokiaľ pre samosprávny kraj nebola uzatvorená platná a účinná zmluva, prehliadky mŕtvych tiel vykonávané mimo nemocnice zabezpečoval samotný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) na základe vlastného rozpisu.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o zaraďovaní ambulantných lekárov do procesu výkonu prehliadok mŕtvych tiel.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1465)